Nyheder

Nyheder


Hele uge 43 inviterede Cool East til ”AKTIVITETSUGE MED FÆLLESSKAB” – for borgere på Bo- og Opholdsstederne i Nordjylland

13/11/2023

Cool East havde med støtte fra Jascha Fonden givet de unge borgere en pallette af aktiviteter, som man kunne deltage i.

Tilbuddet omfattede træning på isen i GIGANTIUM, overværelse af Ishockeykamp i Metalligaen med Aalborg Pirates i Sparekassen Danmark Isarena, keramik maling, fodboldkamp på Aalborg Portland Park, bowling og meget mere.

Formålet med vores samfundsansvarlige tiltag var, at sikrer at beboere på Bo- og opholdsstederne i Nordjylland får skabt samhørighed, nye fællesskaber, og bedrer deltagernes mentale- og fysiske sundhed og trivsel.

Ugen var en stor succes, og de unge deltagere tog godt imod det nye tiltag.


Cool East understøtter projekt FRITIDSHELTE et nyt initiativ som Aalborg Pirates faciliterer

13/11/2023

Det giver bare så god mening, at sikre unge mennesker en god overgang til voksenlivet.

Det hjælper Cool East med til. Ved at understøtte projekt FRITIDSHELTE.

Hvorved foreningen påtager sig et målrettet socialt ansvar.

Der har sigte på udleve foreningens nye vedtægter, om at støtte projekter der udlever verdensmål:
3: Sundhed & trivsel
8: : Anstændige jobs og økonomisk vækst
10: Mindre ulighed
17: Partnerskaber for handling

FRITIDSHELTENE er allerede blevet en fast del af Aalborg Pirates set-up før og efter hjemmekampene og hermed medvirkende til at skabe et godt fundamentet for de unges egen og Metalligaholdets succes.

Frem til nytår løber der et pilotprojekt, hvor 9. klasses elever fra Seminarieskolen afprøver konceptet.

Herefter er det tanken, at Aalborg Kommune skal visitere nye kandidater ind i projektet.

Virksomhederne bag Cool East er: Hustømrerne A/SPort of AalborgAalborg Portland A/SBeierholmA. Enggaard A/SSparekassen DanmarkHimmerland BoligforeningForstas A/SEvapco EuropeColas Danmark A/STECHCOLLEGE


35.100 kr. til Børnenes kontor, Aalborg efter årets Teddy Bear Toss

3/11/2023

Cool East afholdt i samarbejde med Aalborg Pirates den årlige Teddy Bear Toss. Med salg af bamser forud for lokalopgøret mod Frederikshavn White Hawks.

En fredag aften i oktober, lokalopgør og salg af bamser kan bare noget helt specielt og magisk. Hvor bamserne fløj ind på isen efter første Pirates scoring.

35.100 kr. indsamlede årets Teddy Bear Toss. Vi siger tak til alle, der bidrog til, at Børnenes kontor nu kan glæde yderligere 400-500 familier med julehjælp gennem den flotte donation.

På billedet modtager Formand for Børnenes Kontor, Aalborg, Nina Hav årets donation af Formand for Cool East, Morten Sort Mouritsen og Mouritsen jr.

Kampens resultat – ja der var målfest.


Generalforsamling i Cool East

4/10/2023

På den netop veloverståede generalforsamling i Cool East kunne formand Morten Sort Mouritsen og foreningens medlemmer se tilbage på et flot år med mange aktiviteter.

Et begivenhedsrigt år der bl.a. har budt på nye medlemmer og en vedtægtsændring.

En vedtægtsændring der bevirker, at Cool East foruden de velkendte aktiviteter, nu også støtter op om projekt FRITIDSHELTE, der skal hjælpe, udsatte og sårbare børn omkring fritidsjobs, uddannelsesmuligheder og fællesskabs aktiviteter.

Akkurat som foreningen støtter op omkring en indsats for beboerne på bo- og opholdsstederne i Nordjylland. En indsats der skal understøtte bedring i den mentale og fysiske tilstand. Begge projektet faciliteret hos Aalborg Pirates.

Generalforsamlingen bød på et enkelt skifte i bestyrelsen, da kasserer Rune Hyllested ønskede at trække sig.

Ny i bestyrelsen er Hanne LendalTECHCOLLEGE , der på billedet står sammen med foreningens formand Morten Sort Mouritsen.


TECHCOLLEGE nyt medlem af Cool East 

18/9/2023

Det er med stor glæde, at vi kan offentliggøre, at TECHCOLLEGE er blevet medlem af Cool East.

Hanne Lendal, Erhvervs- og Uddannelsesdirektør hos TECHCOLLEGE udtaler:

“Som en del af UNESCO’s ASP-netværk og forpligtet til FN’s 17 Verdensmål, har TECHCOLLEGE et dybt engagement i bæredygtighed og globalt medborgerskab. Men vores ansvar stopper ikke ved globale mål. Vi er også forpligtede til vores lokalsamfund.

Cool East CSR-initiativer står mål med vores og styrker vores forbindelse til samfundet og fremmer bæredygtighed tættere på hjemmebanen. Vi tror på, at ægte bæredygtighed starter lokalt, og vores engagement i lokalsamfundet afspejler dette.

Vi er nu med i Cool East, fordi Foreningen i sin oprindelse er et vigtigt samfundsansvarligt projekt, som er med til at skabe social lighed og muligheder i lokalsamfundet.

I perioden 2023-2025 styrkes indsatsen mod fire af FN’s verdensmål: Sundhed og trivsel, Anstændige jobs og økonomisk vækst, Mindre ulighed, og Partnerskaber for handling.

Dette støtter TECHCOLLEGES formål som en organisation med flere bundlinjer, herunder økonomi, kvalitet, trivsel, læring, netværk til erhvervslivet og bæredygtighed.

Vi tror på, at disse bundlinjer har en central betydning for vores evne til at skabe læring og udvikling hos vores elever og sikre kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. Skal vi lykkes med alle bundlinjer er vi nødt til at række ud til samarbejde, og det gør vi bl.a. gennem medlemskabet af Cool East.”

Om TECHCOLLEGE:

TECHCOLLEGE er en af de største erhvervsskoler i Danmark.

TECHCOLLEGE udbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser (EUD) for unge mennesker, som ønsker at kvalificere sig til alt fra mekaniker eller frisør til it-supporter.

Samtidig har TECHCOLLEGE en stribe EUX-uddannelser til dem, der vil have både en håndværksfaglig uddannelse og studiekompetencer, ligesom TECHCOLKEGE står bag Aalborg Tekniske Gymnasium (HTX).

TECHCOLLEGE tilbyder desuden efter- og videreuddannelse for både ledige og ansatte i den private og offentlige sektor.


Colas Danmark A/S – Nyt medlem af Cool East 

6/9/2023

”Caring, Sharing og Daring er vores grundlæggende værdier og omdrejningspunkt for vores arbejde med samfundsansvar og 8 vigtige CSR-mål omkring ”Act & Commitment Together”, som Colas Gruppens virksomheder verden over har forpligtet sig til at handle efter.

Det matcher perfekt med det store sociale ansvar som foreningen Cool East udlever.

Hvorfor vi ser det som et naturligt skridt, at vi indtræder i dette fortrinlige virksomhedssamarbejde på tværs af brancher. Da det ligger dybt forankret i Colas’ DNA at handle til fordel for social og faglig integration.” udtaler Uffe Sørensen, Afdelingsleder, Colas Danmark A/S

Colas Danmark A/S er en dansk virksomhed i den internationale Colas Gruppe. En markedsleder inden for transportinfrastruktur. ”We open the Way” med veje, cykelstier, jernbaner og anden infrastruktur med fokus på ansvarlig udvikling, energi og miljø. I Danmark har Colas 500 medarbejdere, fordelt på afdelinger over hele landet – også i Aalborg.


12/5/2023

Bestyrelsen i Cool East har haft et ønske om at udvide mulighederne i foreningens vedtægter således at der også kan arbejdes med ESG. I fremtiden kan der således arbejdes med såvel CSR som ESG.

Formand for Cool East Morten Sort Mouritsen udtaler:

“Foreningen Cool East har eksisteret siden 2017 og vi har haft et ønske om, at det skal være endnu skarpere, hvordan vi som forening er med til at bidrage til medlemmernes fremtidige CSR og ESG-regnskaber.

Hvorfor foreningens vedtægter omkring bæredygtighed på det sociale område får et løft.

Vi vil som forening udvider paletten ved at åbne op for at foreningen kan indgå i såvel ESG som CSR-projekter, der gør en markant forskel. Cool East kan med vedtægtsændringerne i fremtiden indgå i projekter der tager udgangspunkt i fire af FNs verdensmål: 3: Sundhed og trivsel, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 10: Mindre ulighed, 17: Partnerskaber for handling.”


EVAPCO EUROPE A/S nyt medlem af Cool East

5/3/2023

EVAPCO EUROPE A/S – der er bosiddende i Aabybro, sætter mennesker først, både kunder og medarbejdere. Hvorfor EVAPCO ser det samfundsansvarlige erhvervsnetværk Cool East som den helt rigtige CSR-platform. Der med gode værdier skaber oplevelsesrige sportslige- og kulturelle muligheder for mangfoldigheden.

”Vi er glade for at kunne støtte op om disse gode formål, tage et medansvar og håber på at kunne bidrage til den positive udvikling i lokalsamfundet” udtaler EVAPCOs General Manager, Peter Skov Valsted og Nikoline Guldhammer Jensen fra Marketing.

”EVAPCO EUROPE A/S – der blev grundlagt I 1992 under navnet Flex Coil, er i dag et helejet datterselskab af EVAPCO Inc. Vi har et globalt sigte, hvor der leveres varmevekslere, tørkølere og luftkølede kondensatorer til alle applikationer. Vores virksomhed er medarbejderejet med stor fokus på forskning og udvikling og vores 70 medarbejdere producerer alle vores produkter på fabrikken i Aabybro.”


5.000 kroner til Herningvej Fritidscenter

5/3/2023

Center Leder Pia Meidahl L. Villadsen fra Herningvej Fritidscenter og en flok glade børn stod klar, da Cool East lå vejen forbi med et legat på 5.000 kr.

Pia havde på vegne af Fritidscenteret søgt midler til nyt floorball udstyr, så der kunne skabes nye lokale aktiviteter.

For Cool East er det vigtigt, at støtte op om de små og store lokale aktiviteter.

Cool East – Vi gør en forskel sammen …


IS festival for børn og kreative sjæle

5/3/2023

Himmerland Boligforening bød ind til IS festival for børn og kreative sjæle på Trekanten i Aalborg Øst.

På is festivalen var der plads til at individet kunne udfolde sin kreative side. Samtidig med at der var åbnet op for at samarbejde og skabe løsninger sammen med andre mennesker.

For Cool East betyder opbakning til de lokale events rigtig meget. Hvorfor vi støttede eventen med et af vores Cool East legater på 5.000 Kr.


Fastelavnsfest og tøndeslagning på Trekanten

5/3/2023

Rigtig mange udklædte børn og unge gav den gas til den årlige fastelavnsfest og tøndeslagning på Trekanten.

Det er vigtigt for Cool East at støtte de lokale initiativer.

Så Cool East mødte masser af glæde og varme smil, da vi dukkede op med mange fastelavnsboller til den lokale event.

Cool East – Vi gør en forskel sammen …


Cool East på besøg hos TECHCOLLEGE Aalborg

13/2/2023

Unge studerende fra TECHCOLLEGE Aalborg havde torsdag eftermiddag besøg af Lars Laursen og Peter Lauritsen, der på vegne af Cool East gav et indblik i foreningens samfundsansvarlige virke i Aalborg Kommune og et indblik i forretningen Aalborg Pirates.

Dejligt at møde en et par hundrede studerende med stor spørgelyst og et stort engagement.


Cool East legat til HK STAR u3 – u10

27/1/2023

Cool East havde fornøjelsen af at uddele et af vores legater på 5.000 kr.

HK STARs formand Lene Melgaard havde på vegne af sine yngste medlemmer ønsket støtte til at skabe et endnu stærkere fællesskab i afdelingen for u3 til u10 spillere.

Cool East blev mødt af glade håndboldspillere og forældre og ønsker pøj pøj med fællesskabstiltaget til de unge håndboldstjerner.


Årets første styregruppemøde

27/1/2023

27. januar var Cool East medlemmerne samlet til årets første styregruppemøde

Foreningens medlemsvirksomheder fik en gennemgang af det seneste halve års bidrag til projekter og aktiviteter, der har til formål at skabe mulighed for kulturelle og sportslige aktiviteter.

Senest har Cool East bidraget til nye flotte spillertrøjer for ungdomsspillerne i Aalborg Ishockey Klub.


Cool East donation til Gestus Nord

19/12/2022

Cool East har i år doneret 300 ishockey billetter til Gestus Nords julepakker.

Gestus Nord er optaget af at styrke mennesker og deres situationer ved at tage ansvar og skabe fundamentet for, at børn og unge kan udvikle deres liv i en bedre retning.

Cool East ønsker at understøtte Gestus Nords julehjælpspakker i år ved at give en oplevelse til børn, unge og deres familier. Vi håber, vores lille håndsrækning kan gøre en stor forskel for udsatte familier. Så de starter det nye år med en stor ishockeyoplevelse til en af Aalborg Pirates hjemmekampe.


Overrækkelse af Cool East legater

14/12/2022

Sandwich, sodavand, legatuddeling og ishockey var ingredienserne, da Cool East bød eleverne fra folkeskolerne og foreningerne i Aalborg Øst ind til Cool East dagen inden Aalborg Pirates kamp imod Rødovre.

Flere hundrede fremmødte så til, da Cool East bestyrelsesmedlem Lars Laursen overrakte to af årets seks Cool East legater til projekter på Herningvejens Skole og Mellervangskolen.

Modtagere for Herningvejen skole, Formand for Skolebestyrelsen, Tom Nyvang og Formand for elevrådet Mathilde Nyvang-Almeborg modtog en check på 5.000 kr. til et basket projekt i udskolingen.

Mens Skoleleder Kristine Klitgaard modtog 5.000 kr. til et projekt for alle elever på Mellervangskolen til et projekt omkring biodiversitet.

Har din forening i Aalborg Øst også et spændende projekt som Cool East burde støtte, kan man finde mere info her på siden.

>> Klik her og se en video fra overrækkelsen.


Kæmpe legeland i Gigantium gav røde kinder

01/12/2022

Børn og barnlige sjæle kunne søndag hoppe sig til røde kinder og få en tur på rodeoryggen af den mekaniske tyr.

Cool East var således værter for et kæmpe stort legeland i idrætshallen i GIGANTIUM.

Flere hundrede mødte op til en festlig eftermiddag og mange tog efterfølgende turen ind i Sparekassen Danmark Is-arena og så Aalborg Pirates 7-2 sejr over Herlev Eagles..


Stor check til velgørenhed

24/10/2022

En glad formand for Cool EastMorten Sort Mouritsen og adm. direktør Lars LaursenAalborg Pirates videregav i dag de indsamlede 25.400 kr. fra Teddy Bear Toss til velgørende formål.


En aften med CSR på dagsordenen – “Danmarks mest velgørende fodboldhold

29/09/2022

Cool East og Aalborg Pirates havde torsdag 29. september inviteret Cool East medlemmer, Aalborg Pirates Erhvervsnetværk VIP300, bestyrelse og organisationen til en uforglemmelig aften i Sparekassen Danmark Isarena med foredragsholder Simon Schiølin og fortællingen om tilblivelsen af “Danmarks mest velgørende fodboldhold” og arbejdet for UNISEF.

Et fantastisk arrangement der gav stof til eftertanke og varmt kan anbefales.

Cool East sender en stor tak til Morten Fals og Lars Laursen fra Aalborg Pirates for at facilitere aftenen og sætte spot på CSR.


Teddy Bear Toss 2022

23/09/2022

Fredag den 23. september 2022 bød på lokalopgør mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks.

I forbindelse med lokalopgøret arrangerede Cool East i samarbejde med Aalborg Pirates det årlige Teddy Bear Toss. Hvor overskuddet fra salget af bamserne går til UNICEF.

Der blev solgt bamser før kampen, som publikum smed ind på isen ved den første Aalborg Pirates scoring.

Rigtig mange støttede op om det festlige indslag.

”Cool East og Aalborg Pirates er stolte af, at kunne donere 25.400 kr. videre til UNICEF. Til glæde for at børn kan klare sig videre ud i livet.” udtaler Ole Brøndum, formand for Cool East.


Cool East generalforsamling september 2022

På den netop veloverståede generalforsamling i Cool East kunne medlemmerne se tilbage på et flot år med mange aktiviteter i Aalborg Øst.

Formand Ole Brøndum havde på forhånd tilkendegivet, at denne valgperiode var hans sidste, da han går på pension.

Ole Brøndum gennemgik på generalforsamlingen foreningens aktiviteter, som kan ses på hjemmesiden i aktivitetsrapport for 2021/22.

De øvrige medlemmer takkede Ole Brøndum for samarbejdet og hans store indsats for Cool East og aktiviteterne i Aalborg Øst.

Ny mand i bestyrelsen blev Søren Bæk Christensen, Port of Aalborg.


Cool East er Power Break sponsor

19/04/2022

Cool East er Power Break sponsor i Aalborg Pirates’s hjemmekampe i finaleserien mod Rungsted.


Cool East Dagen 2022

19/04/2022

Den 3. april 2022 blev Cool East Dagen afholdt. Cool East havde inviteret 500 personer fra foreninger og skoler i Aalborg Øst til gratis ishockey, øl/vand og pølser.

Slagter Stiller stod klar med pølsevognen 1½ time før kampstart, og der blev hygget til den store guldmeldalje med øl/vand og pølser. Bagefter var der semifinaleopgør mod Odense Bulldogs, hvor Aalborg Pirates tog en sikker 6-0 sejr.


Fastelavn på Trekanten

19/04/2022

Cool East sørgede for fastelavnsboller til Fastelavnsfest på Trekanten, og Kaptajn Ding Dong var mødt op til tøndeslagning, masser af high-fives og billeder sammen med de glade børn. En dejlig dag.


Cool East Legeland til Metal Final4

19/04/2022

Til Metal Final4 den 18. og 19. februar 2022 var Cool East arrangør af gratis kæmpe legeland i Gigantiums Idrætshal.

De 3 skoler i Aalborg Øst var alle inviteret, og der var stort rykind både fredag og lørdag, hvor børn og forældre boltrede sig i de forskellige forlystelser. Der blev brændt en masse energi af, og der var højt humør over hele linjen.


Geeks Gone Wild

02/02/2022

Cool East støttede igen Geeks Gone Wild. Flot initiativ, super come back efter Corona og endnu et arrangement i 9220 der profilerer både bydelen og Aalborg.


“Jul i 9220” – Julemarked tre lørdage i træk

22/11/2021

I år bliver julen noget ganske særligt i det østlige Aalborg. For første gang nogensinde vil der blive arrangeret julemarked tre lørdage i træk.

Lørdag den 27. november kl. 14.00-17.00
Lørdag den 4. december kl. 10.00-15.00
Lørdag den 11. december kl. 10.00-15.00

Klik her og se mere om julemarkedet.


Cool East donerer 43.190 kroner til Børnenes Kontor i Aalborg

27/09/2021

Sponsorforeningen Cool East kunne for nylig overrække en check på mere end 43.000 kroner til Børnenes Kontor i Aalborg, som var overskuddet fra det populære tradition Teddy Bear Toss i Gigantium Isarena.

I velgørenhedens tegn havde Aalborg Pirates og sponsorforeningen Cool East igen i år arrangeret Teddy Bear Toss, da Aalborg Pirates tog imod lokalrivalerne fra Frederikshavn White Hawks tidligere på måneden.

Teddy Bear Toss er en tradition fra amerikansk ishockey, hvor tilskuerne køber bamser og smider dem alle ind på banen, når hjemmeholdet scorer sit første mål. Overskuddet fra salget går til velgørenhed.

2.500 bamser på isen

Den nuværende verdensrekord blev sat af amerikanske Hershey Bears i december 2019 med 45.650 bamser ved én kamp. Dette tal nåede vi ikke helt i Aalborg, men over 2.500 bamser blev smidt ind på isen, da Aalborg Pirates scorede sit første mål i det intense lokalbrag, som piraterne vandt 2-1.

Begejstringen er også stor hos medarrangøren Cool East.

Vi er rigtig glade for, at så mange støtter op om dette festlige indslag år efter år og derved gør noget godt for andre. I år var det Børnenes Kontor i Aalborg, som virkelig fortjener en håndsrækning i deres frivillige arbejde for at hjælpe børn og familier, som måske ikke har så meget at gøre med i hverdagen, siger Ole Brøndum, formand for Cool East.

Tøj- og julehjælp til hundredvis af familier

Børnenes Kontor i Aalborg har til formål er at arrangere ferieophold for elever i Aalborg kommunes skoler på fondens tre feriehjem. Ferieopholdene tildeles de børn, som på grund af økonomiske, sociale og andre årsager trænger til et ferieophold, ligesom der også ydes tilskud og hjælp til tøj og julekurve.

Donationen er særligt kærkommen nu, hvor Børnenes Kontor er på vej ind i en travl årstid.

– 43.190 kroner. Det er til at blive blæst helt bagover af. De penge kommer til at gøre så meget godt for børn i Aalborg. Der er blandt andet tøjhjælp i starten af oktober, hvor lidt over 600 børn har søgt og fået en rekvisition på 1000 kr., og til jul plejer vi at hjælpe 450 familier med en fødevarekurv til en værdi a 600 kr. Så ja, vi sætter umådeligt stor pris på dette tilskud til vores arbejde for at gøre livet lidt lettere for sårbare familier, siger Nina Hav, formand for Børnenes Kontor i Aalborg.

Aalborg Pirates spiller næste hjemmekamp d. 29/9 mod Rungsted Seier Capital.

For yderligere informationer kontakt:
Ole Brøndum, formand i Cool East, tlf. 31 95 30 31 og ob@portofaalborg.com
Nina Hav, formand for Børnenes Kontor, tlf. 98164647og lindholm21a@gmail.com


Aalborg SeniorSport tildeles tre legater fra Cool East

04/06/2021

Aalborg SeniorSport får et økonomisk rygstød til udvidelse af aktiviteterne i Aalborg Øst af det samfundsansvarlige projekt, Cool East, som består af en række markante virksomheder og kulturinstitutioner.

I slutningen af 2020 uddelte det samfundsansvarlige projekt, Cool East, fem legater a 5.000 kroner til forskellige sportslige og kulturelle initiativer i Aalborg Øst, der har positiv indvirkning på sports- og kulturlivet såvel som socialt i bydelens lokalsamfund.

Legaterne bragte stor glæde i Aalborg Øst, så nu genoptages projektet, og den næste modtager er Aalborg SeniorSport, som er en forening for aktive seniorer. Aalborg SeniorSport faciliterer motions- og kulturaktiviteter som blandt andet sport, rejser, sang, musikarrangementer, foredrag og andre aktiviteter med ét formål for øje: at bringe mennesker sammen i et godt og hyggeligt fællesskab.

– Aalborg SeniorSport samler de seniorer, der gerne vil være aktive med ligesindede på både motionsmæssigt og oplevelsesmæssigt plan, og det passer rigtig godt med vores mission om at bidrage til, at Aalborg Øst er et godt sted at bo. Vi håber, de tre legater kan være med til at skabe endnu bedre rammer for fællesskab i bydelen, siger Ole Brøndum, bestyrelsesformand i Cool East.

Foreningen tildeles tre legater a 5.000 kroner hver til tre forskellige initiativer i Aalborg Øst:
• Igangsætte motionstilbud i Aalborg Øst i samarbejde med Himmerland Boligforening.
I den forbindelse er det ønsket at samarbejde med projektet ”Sig hej til din nabo”, der er med til at bringe beboere i boligforeningerne tættere sammen.
• Styrke samarbejde med foreningssamarbejdet AAB Hallen og kulturinstitutionen Trekanten med fokus på holdtræning og udendørs events.
• Fremme motion på arbejdspladserne med fyraftensturnering mellem virksomhederne.

Aalborg SeniorSport har et klart, socialt formål med de tre indsatser.

– Vi er meget taknemmelige for, at vi har fået tildelt tre legater, som vi vil bestræbe os på at omsætte til nogle rigtig gode motionstilbud, hvor vi rammer bredt og skaber fællesskab og sparring med øvrige lokale enheder. Vi ønsker at blive et ekstra ben i de mange spændende indsatser, der sker i Aalborg Øst, og vi glæder os meget til samarbejdet i det område, hvor solen står op, siger Kirstine Langagergaard, sportschef, Aalborg SeniorSport

For flere informationer kontakt:
Ole Brøndum, bestyrelsesformand i Cool East, 31 95 30 31 og ob@portofaalborg.com
Kirstine Langagergaard, sportschef, Aalborg SeniorSport, tlf. 21 63 32 11 og kirstine@langagergaard.dk


Storskærm for ishockeyfans ved Final4-stævnet i Aalborg

27/01/2021

Når Aalborg Pirates i den kommende weekend skal kæmpe om årets pokaltitel, vil der være storskærmsarrangement for ishockeyfans uden for Gigantium.

Aalborgs ishockeyhelte løber i denne weekend ind på hjemmebanen i Bentax Isarena ved årets Final4-stævne. Modstanderne er Rungsted, Esbjerg og Sønderjyske, og dermed er det Metalligaens nummer 1, 2, 3 og 5, der tørner sammen i kampen om årets pokaltitel.

Storskærm i egen bil
I år bliver turneringen uden tilskuere, men Aalborg Pirates vil gerne give de trofaste ishockeyfans muligheden for at opleve det fællesskab på lægterne, som har manglet – og været savnet – i snart et år. Derfor bliver der opstillet to storskærme uden for Bentax Isarena, hvor tilskuerne i bedste drive-in-stil kan se de tre slutspilskampe fra egne biler med live-lyd i radioen fra TV2’s direkte tv-transmission.

Derudover vil weekenden også byde på underholdning for børnene, idet Aalborg Pirates’ hovedsponsor, Cool East, inviterer til gratis fremvisning af filmen ”Panda på afveje” på storskærmene på lørdag kl. 13.00.

Gratis adgang
Der er plads til lidt over 100 biler med op til fem passagerer på p-pladsen, og alle passagerer skal være fra samme husstand eller nære kontakter. Både ishockeykampe og drive-in-bio er gratis, men billet er påkrævet. Billetter kan bookes via Aalborg Pirates’ billetsystem.

For flere informationer kontakt:
Lars Laursen, Direktør i Aalborg Pirates A/S, 22 95 27 17 og ll@aalborgpirates.dk
Ole Brøndum, bestyrelsesformand i Cool East, 31 95 30 31 og ob@portofaalborg.com


Fem spændende projekter får Cool East-legatet

07/01/2021

CSR-projektet Cool East har uddelt fem legater til projekter, der alle kan være med til at gøre forskel i 9220 Aalborg Øst.

I lyset af Corona-krisen, besluttede virksomhederne i Cool East, at der skulle uddeles legater, der kunne gøre noget for sammenholdet i og stoltheden over Aalborg Øst, under de svære tider, vi lige nu lever i.

Efter en offentlig opfordring til at søge legatet på 5.000 kroner, har Cool East nu besluttet at tildele legatet til fem spændende projekter.

Vi havde selvfølgelig håbet, at vi kunne overrække legaterne personligt til projekterne. Men situationen lige nu gør, at vi har måttet give besked på anden måde. Det har heldigvis ikke gjort glæden mindre hos modtagerne, siger formand for Cool East, Ole Brøndum.

De fem projekter der får tildelt et legat er:

Aalborg Øst Road Runners til forbedring af faciliteter, blandt andet overdækning og el

AaB Ishockey til at Covid 19-ansvarlig kan sikre rengøring af omklædningsrum efter træning og kamp

KB 81 Aalborg til opstart af pigeafdeling i KH 81

Center for Samskabelse til etablering af MusikLab 9220 til musikfællesskab

B52/Aalborg Fodbold Club til etablering af kunststofbane på eksisterende anlæg ved Grønlandskvarteret

Alle projekter passer ind i vores mission om at gøre Aalborg Øst til et stolt sted at arbejde og bo i. Vi håber, at legaterne kan være med til at skabe nogle gode rammer for fælleskab i bydelen, siger Ole Brøndum.

Cool East er et samfundsansvarligt projekt, der har til formål at skabe mulighed for kulturelle og sportslige aktiviteter i Aalborg Øst med ishockeyklubben Aalborg Pirates som platform, for at styrke samhørighed blandt beboerne og understøtte stoltheden ved at leve, bo og arbejde i Aalborg Øst.

Følgende virksomheder er en del af Cool East:
Aalborg Portland, Hustømrerne, Thomsen & Fals, Himmerlands Boligforening, Port of Aalborg, STORM Advokatfirma, A. Enggaard, Tommytelt, Sparekassen Danmark, Buus Anlægsgartner, Musikkens Hus, Aalborg Zoo og Forstas.


Hvem skal have Cool East Legatet 2020?

15/09/2020

Coronaen har vendt op og ned på vores hverdag, og mange aktiviteter er gået i stå. Med Cool East Legatet 2020 ønsker Foreningen Cool East at understøtte, at der fortsat sker noget i Aalborg Øst på trods af Corona.

Havde der ikke været Corona, ville Cool East have lavet kulturelle og sportslige aktiviteter sammen med Aalborg Pirates og andre gode kræfter i 9220, Aalborg Øst.

Men virkeligheden er, at Coronaen i høj grad fortsat er tilstede i Danmark. Foreningen Cool East, der er et sponsorsamarbejde blandt nogle af Aalborgs toneangivende virksomheder, vil fortsat gerne understøtte sportslige og kulturelle initiativer i 9220.

Seks legater
Derfor vil foreningen nu uddele op til seks legater af 5.000 kroner til gode projekter, der på trods af corona og de restriktioner den fører med sig, vil sørge for aktivitet og kulturelle oplevelser i Aalborg Øst.

Vi mener, at det er vigtigere nu end på noget tidspunkt, at man fortsætter alle gode initiativer, således vi ikke mister momentum på grund af Corona, men stadig står stærkt i 9220, også når Corona slipper sit tag i Danmark, siger formanden for Cool East, Ole Brøndum.

Foreningen Cool Easts formål er i videst muligt omfang at skabe mulighed for kulturelle og sportslige aktiviteter i Aalborg Øst, for at skabe samhørighed blandt beboerne og understøtte stoltheden ved at leve, bo og arbejde i denne del af Aalborg.

For at kunne komme i betragtning til et legat på 5.000 kroner, skal følgende kriterier kunne opfyldes:
– Positiv indvirkning på sports- og/eller kulturlivet i Aalborg Øst
– Grundige foranstaltninger imod COVID-19
– Øvrige fordele for lokalsamfundet eller almenheden

Ansøgningsskema til legatet kan findes her:
https://cooleast.dk/skal-din-forening-have-cool-east-legatet-2020-ansog-nu/.
Der er ansøgningsfrist den 31/12 2020.

Fakta
Foreningen Cool East er hovedsponsor for Aalborg Pirates og arbejder samtidig for at skabe stolthed over at bo og arbejde i Aalborg Øst.

Følgende virksomheder er med i foreningen:
Port of Aalborg Logistics A/S
STORM Advokatfirma
Hustømrerne A/S
Thomsen & Fals A/S
Aalborg Portland A/S
Musikkens Hus
Himmerland Boligforening
Forstas A/S
A. Enggaard A/S
Sparekassen Danmark
Aalborg Zoo
Buus A/S
Tommytelt ApS


Pressemeddelelse: COOL EAST ER KLAR TIL FREMTIDENS GENÅBNING

15/09/2020

Aalborg Pirates’ hovedsponsor, Cool East, kunne ved årets generalforsamling se tilbage på to meget forskellige halvår: først masser af aktiviteter og dernæst komplet stilstand. Alligevel er foreningens medlemmer godt tilfredse og ser fremad.

Coronaepidemien fik i foråret sat en effektiv stopklods for Aalborg Pirates’ vej mod ishockeyguldet. Det samme var tilfældet for ishockeyklubbens hovedsponsor, Cool East, der faciliterer kulturelle og sportslige aktiviteter i Aalborg Øst med Aalborg Pirates som platform. Ligesom slutspillet blev aflyst, kunne Cool East heller ikke gennemføre de mange planlagte aktiviteter i forbindelse med kampene og uden for isarenaen.

Det var dog alligevel en optimistisk gruppe af medlemsvirksomheder, der ved årets generalforsamling kunne se tilbage på et godt efterår og vinter. Trods coronaepidemien har årets aktivitetskalender budt på bl.a. velgørenhedsindsamlinger, fastelavnsfest, julehjælp, motionsdag, skolearrangementer med mere.
– Vi er meget glade for, at vi nåede at skabe en masse gode oplevelser for børn og voksne i løbet af vinteren og efteråret, inden det hele lukkede ned, siger formand for Cool East, Ole Brøndum.

Grundet aflysningerne er årets sponsorindtægter højere end udgifterne til aktiviteter, og Cool East går derfor ud af regnskabsåret med et overskud på 41.560 kr.
– Hensigten med Cool East er ikke at skabe overskud, men vi har valgt at se positivt på situationen og glæde os over det økonomiske overskud, der giver os mulighed for at lave endnu flere aktiviteter i den kommende sæson. Det ser vi frem til, siger Ole Brøndum.

Opbakning til Cool East fra hele Aalborg
Netop denne type familieaktiviteter er hovedårsagen til, at mange af medlemsvirksomhederne er involverede i Cool East.
– Cool East er et unikt projekt både CSR- og sponsormæssigt. Vi er med i det, fordi det er en enormt spændende måde at tænke CSR og sponsorat på, og det giver mening for os på både det menneskelige og forretningsmæssige plan, siger Bo Bojer, afdelingsdirektør i Sparekassen Danmark.

Han suppleres af Rune Hyllested, næstformand i Cool East og CEO i STORM Advokatfirma: – Jeg synes virkelig, at Cool East har bevist sit værd som CSR-projekt og som sponsorat. Den kombination passer rigtig godt til os. Det har været og er fortsat vigtigt for os at tegne et sponsorat, hvor vi kan være med til at gøre en forskel, men hvor vi også får noget tilbage. Og det har Cool East netop levet op til.

Ikke kun medlemmerne af Cool East-gruppen er begejstrede for det originale koncept.
– Vi har mødt stor opbakning fra både aalborgensere og på politisk plan. Samtidig mærker vi en øget interesse fra aalborgensiske virksomheder for at blive en del af projektet, og det gør os ekstra glade, siger Ole Brøndum og fortsætter:
Det giver selvsagt endnu flere muligheder for os i det kommende år, og selvom aktiviteterne lige nu er sat på pause, er vi i fuld gang med planlægningen af det kommende års aktivitetskalender, så vi er klar, når myndighederne åbner op for større arrangementer igen.


For flere informationer kontakt:
• Ole Brøndum, bestyrelsesformand i Cool East og CSR seniorkonsulent hos Port of Aalborg, 31 95 30 31 eller ob@portofaalborg.com
• Morten Secher, adm. direktør i Aalborg Pirates, +45 28 74 39 97 eller ms@aalborgpirates.dk


Stort beløb til Majfesten i Aalborg Øst

26/06/2020

Foråret og sommeren har på mange måde været anderledes i år. Nordjyske markedstelte og festivalpladser plejer at være stuvende fulde med mennesker, der nyder vejret og samværet på denne tid af året. Nu er det meste udskudt til næste år, og det samme gør sig gældende for Majfesten i Aalborg Øst, der hvert år samler flere tusinde borgere til bydelsfest. Mens man ærgrer sig over, at festlighederne ikke kunne realiseres i år, er der dog kommet en rigtig god nyhed. Sponsorsamarbejdet Cool East, som er hovedsponsor i Aalborg Pirates, har nemlig valgt at donere intet mindre end 25.178 kr. til næste års Majfest.

– Vi er enormt taknemmelige for, at Cool East igen i 2021 støtter Majfesten. Vi er drevet 100% af frivillig arbejdskraft, og derfor er enhver støtte meget betydningsfuld, udtaler formand for Majfesten, Erik Bossen Simonsen.

Foreningen oplyser, at donationen svarer til ca. 30% af budgettet for bydelsfesten, og de deltagende kan se frem til fire dage med kræmmermarked, tivoli, koncerter og fest om aftenen. Beløbet er samlet ind til Charity Bike Event, hvor firmaer og private kunne donere til et godt formål. Det var arrangeret af Cool East, som er et CSR-partnerskab, der har til formål at skabe mulighed for kulturelle aktiviteter i det østlige Aalborg med Aalborg Pirates som platform og facilitator. Derfor var Majfesten også en oplagt aktivitet at støtte:

– Som sportsklub har vi stor respekt for, hvad frivillige kræfter udretter i denne bydel. Det er mange af de frivillige, som hjælper til hos os, der også yder en stor indsats i lokalområdet. Her er Majfesten et eksempel på, hvordan frivillighed skaber store oplevelser for børn såvel som voksne, udtaler direktør i Aalborg Pirates, Morten Secher.

Majfesten løber af stablen fra 6. – 9. maj 2021. Donationen skal i første omgang bruges til flere aktiviteter og forbedrede faciliteter.


Fastelavnsfest på Trekanten

Trekanten var fyldt med glade børn og voksne, til den årlige Cool East Fastelavnsfest i Aalborg Øst.

25/02/2020

Trekanten var fyldt med glade børn og voksne, da vi søndag afholdt den årlige Cool East Fastelavnsfest i Aalborg Øst. Alle børn og enkelte voksne var trukket i udklædningen – klar til at slå katten af tønden i kampen om konge- og dronningekronen og til at konkurrere om titlen som de bedst udklædte. Også Kaptajn Ding Dong og spillere fra Aalborg Pirates kom forbi og deltog i festlighederne.

Stor tak til alle deltagere og sponsorer for en festlig dag.


Gestus Kids på glatis

I weekenden var Gestus Kids på besøg hos Aalborg Pirates til en dag med skøjteløb og besøg af Pirates-spillerne.

08/12/2019

Den 19. januar 2020 havde vi besøg af Gestus Kids – en frivillig forening, som er stiftet af erhvervslivet i Aalborg med dét formål at arrangere gode oplevelser for børn og unge i udsatte familier i Nordjylland.

Dagen stod på skøjteløb og sjove aktiviteter. Og både Aalborg Pirates-maskot, Kantajn Ding Dong, og stjernespillerne, Tim Davison og Kiril Kabanov, kom på besøg til leg og snak med børnene.

Vi takker Gestus Kids for muligheden for at skabe en oplevelsesrig dag for børnene med grin, hvin og hygge.


Cool East sponsorerer Geeks Gone Wild 2020

Det populære LAN- og E-sport-event, Geeks Gone Wild, løber af stablen i Gigantium d. 24.-26. januar, og Cool East er med som sponsor

13/01/2020

Den 24. januar slår Gigantium slår dørene op til Geeks Gone Wild, Nordjyllands største LAN- og E-sport-event. Her kan gaming-fans i alle aldre og på alle niveauer se frem til en weekend med computerspil, konkurrencer, diverse aktiviteter og hygge omkring en fælles interesse – gaming! For ikke at glemme et inspirerende messeområde med alt fra hardwareproducenter og uddannelsesinstitutioner til kendte infuencers og youtube-stjerner. Er du ikke selv gamer, kan du i stedet bare komme forbi og deltage i løjerne som tilskuer. Se mere på http://www.coolshopggw.dk.

For Cool East er sportaktiviteter i Aalborg Øst en mærkesag, og derfor er vi naturligvis med som Guldsponsor for arrangementet. Vi ses i Gigantium d. 24.-26. januar 2020.


Cool East bidrager til varm julehygge

Der var både juleværksteder, julemusik og besøg af selveste julemanden, da kulturhuset Trekanten bød velkommen til Julemandens værksted.

08/12/2019

Lørdag den 7. december var der varmet godt op til julehygge, da der traditionen tro blev arrangeret Julemandens værksted i kulturhuset Trekanten.

Arrangementet var for børn og barnlige sjæle i det østlige Aalborg. Børn fra Herningvej Skole havde pyntet op og frivillige var klar til at hjælpe de besøgende. Der var indrettet ni forskellige værksteder, hvor man kunne lave juledekorationer og forberede julegaver.

Mange beboere i bydelen har glæde af dette arrangement, og derfor støttede Cool East med en donation på 5.000 kr., som kunne bruges til materialer til glæde for de deltagende.

Dagen var velbesøgt og pakket med aktiviteter. Der var fin musik fra Juletrioen, og Nørre Tranders Kirkekor sang julen ind på smukkeste vis. Og naturligvis var der også besøg af selveste julemanden.


53.080 kr. doneres til Skyggebørn!

I efterårsferien samlede vi ind til Skyggebørn, og i sidste uge kunne vi overrække en check på 53.080 kr. til foreningen.

1/11/2019

I efterårsferien stod vi sammen med Aalborg Pirates bag Teddy Bear Toss i forbindelse med lokalbraget mod Frederikshavn Whitehawks. Formålet var at samle ind til organisationen Skyggebørn, der er en sorggruppe for børn og unge, og i går kunne vi så overrække ikke mindre end 53.080 kroner.

– Der er utroligt mange børn og unge i Danmark, som af den ene eller anden grund går alene med deres sorg. De har brug for hjælp fra voksne. Det forsøger vi at gøre via bl.a. samtalegrupper og andre aktiviteter, og vi oplever, at de får rigtig meget ud af at sætte ord på deres følelser og møde ligesindede i samme situation. Vi er super glade for, at Cool East har valgt at støtte Skyggebørn, og med donationen får vi mulighed for at hjælpe endnu flere børn og unge, som har desperat brug for det, siger Per Andersen, bestyrelsesformand i Skyggebørn.


Cool East samler ind til Skyggebørn

I efterårsferien samler vi ind til Skyggebørn, når vi afholder Teddy Bear Toss i forbindelse med Aalborg Pirates’ kamp mod Frederikshavn White Hawks.

10/10/2019

Når Aalborg Pirates tirsdag d. 15/10 tager imod lokalrivalerne fra Frederikshavn White Hawks, bliver banen fyldt med bamser. Denne dag gentager Cool East og Aalborg Pirates nemlig succesen fra sidste år og arrangerer Teddy Bear Toss. Teddy Bear Toss er en tradition fra amerikansk ishockey, hvor tilskuerne køber bamser inden kampen og smider dem alle ind på banen, når hjemmeholdet scorer sit første mål. Den nuværende rekord blev sat af Hershey Bears i december 2018 med 35.000 bamser ved én kamp.

Dette tal når vi nok ikke i Aalborg. Men vi vil gøre vores bedste, når Aalborg Pirates scorer sit første mål, eller når der er 10 minutter tilbage af kampen (vi krydser fingre for, at sidstnævnte ikke bliver nødvendig). Tre bamser koster 50 kr., og overskuddet går til Skyggebørn, der er en sorggruppe for børn og unge.

Der er utroligt mange børn og unge i Danmark, som af den ene eller anden grund går alene med deres sorg. De har brug for hjælp fra voksne. Det forsøger vi at gøre via bl.a. samtalegrupper og andre aktiviteter, og vi oplever, at de får rigtig meget ud af at sætte ord på deres følelser og møde ligesindede i samme situation. Vi er super glade for, at Cool East har valgt at støtte Skyggebørn, og med donationen får vi mulighed for at hjælpe endnu flere børn og unge, som har desperat brug for det, siger Per Andersen, bestyrelsesformand i Skyggebørn.

Derfor: Kom i Bentax Isarena tirsdag i efterårsferien og støt Skyggebørns fantastiske arbejde og hele Aalborgs ishockeydrenge


Støt Røde Kors på søndag

På søndag er frivillige i hele landet ude med indsamlingsbøsserne til fordel for hårdt ramte familier i hele verden, og vi er glade for at kunne give et lille bidrag.

1/10/2019

På søndag d. 6/10 samles der ind til Røde Kors i hele landet. Landsindsamlingen går i år til akut beskyttelse, vand og lægehjælp til de hårdt ramte børn og voksne i krigs- og katastrofehærgede områder. Og langsigtet støtte i både ind- og udland, så udsatte familier igen kan få en tryg base og en lysere fremtid.

Det er dét, som de frivillige indsamlere bidrager til, og mange har allerede meldt sig. I Cool East er vi glade for også at kunne bidrage ved at sponsorere billetter til Aalborg Pirates’ hjemmebanebrag mod Herning Blue Fox d. 22/10 til alle indsamlere – som en lille tak for en stor indsats.

Støt den gode sag på søndag ved at smide lidt ekstra i indsamlingsbøssen … eller meld jer som indsamlere lige her. Der er altid brug for flere.


Cool East oplever øget interesse fra Aalborg-virksomheder

Ved årets generalforsamling kunne vi igen konstatere en sund økonomi i foreningen, og samtidig at flere og flere virksomheder gerne vil med i Cool East.

25/9/2019

Cool East er hovedsponsor for Aalborgs ishockeystolthed Aalborg Pirates og står bag en lang række familieaktiviteter i Aalborg Øst. Medlemsvirksomhederne kunne ved årets generalforsamling se tilbage på et godt og produktivt år. Årets indtægter og udgifter til diverse aktiviteter og arrangementer er – som tiltænkt – gået lige op, og dermed går Cool East ud af regnskabsåret med en egenkapital på 996.954 kr. ligesom sidste år. Samtidig viser flere og flere virksomheder interesse for projektet, og det gør bestyrelsesformand, Ole Brøndum glad og tilfreds:
– Vi er meget glade for, at det er lykkedes at skabe så mange gode oplevelser for børn og voksne i Aalborg Øst i det forgangne år – og med en fornuftig økonomi som fundament. Det gør os ekstra glade, at vi samtidig mærker en øget interesse fra aalborgensiske virksomheder for at blive en del af projektet.

CSR-projektets formål er at skabe samhørighed og stolthed over at leve, bo og arbejde i Aalborg Øst ved at facilitere kulturelle og sportslige aktiviteter med Aalborg Pirates som platform. Årets aktivitetskalender har budt på bl.a. velgørenhedsarrangementer, koncert, fastelavnsfest, julehjælp, motionsdag, temadage for skoler og en række sponsorater til aktiviteter i Aalborg Øst såsom Majfesten. Det er aktiviteter som disse, der er selve årsagen til, at mange af medlemsvirksomhederne er involverede i Cool East.
– Vi har fulgt med på sidelinjen og har kunnet se, at Cool East er et unikt projekt, der har vist sig at være særdeles bæredygtigt. Både CSR- og sponsormæssigt. Vi er gået med i det, fordi det er en enormt spændende måde at tænke CSR og sponsorat på, og det giver mening for os på både det menneskelige og forretningsmæssige plan, siger Bo Bojer, afdelingsdirektør i Sparekassen Danmark.

Han suppleres af Rune Hyllested, næstformand i Cool East og CEO i STORM Advokatfirma:
– Jeg synes virkelig, at Cool East har bevist sit værd som CSR-projekt og som sponsorat. Den kombination passer fortsat rigtigt godt til os. Det har været og er fortsat vigtigt for os at tegne et sponsorat, hvor vi kan være med til at gøre en forskel, men hvor vi også får noget tilbage. Og det har Cool East netop levet op til.

Ikke kun medlemmerne af Cool East-gruppen er begejstrede for det originale koncept. – Vi har mødt stor opbakning fra både aalborgensere, virksomheder og på politisk plan. Det giver selvsagt endnu flere muligheder for os i de kommende år, hvor vi har store udviklingsplaner. Blandt andet vil vi styrke samarbejdet med skoler, daginstitutioner og kulturelle institutioner i Aalborg Øst. Samtidig arbejder vi på at skabe bro til andre aktører i postnr. 9400 og 9000, siger Ole Brøndum.

Netop samarbejdet på tværs af postnumre er godt i gang, og der er i det forgangne år kommet fire nye medlemsvirksomheder ind i foreningen – ingen af dem med adresse i postnr. 9220, der ellers traditionelt set er det, vi kalder Aalborg Øst. Og der arbejdes fortsat på at få endnu flere sponsorer med i Cool East.

Ishockeysæsonen er gået i gang, og Aalborg Pirates er kommet godt fra start. Det samme er tilfældet for Cool East, der allerede er i fulde omdrejninger med planlægning og eksekvering af det kommende års aktivitetskalender.

For flere informationer kontakt:
Ole Brøndum, bestyrelsesformand i Cool East og CSR seniorkonsulent hos Aalborg Havn, 31 95 30 31 eller ob@aalborghavn.dk
Thomas Bjuring, adm. direktør i Aalborg Pirates, 22 47 44 49 eller tb@aalborgpirates.dk


BUUS & CO. er nyt medlem af Cool East

Vi er stolte af at præsentere endnu et nyt medlem af Cool East.

13/01/2020

Den nye ishockeysæson nærmer sig, og vi har netop forlænget aftalen med Aalborg Pirates, så vi fortsætter som hovedsponsor for Aalborgs ishockeyhelte endnu en sæson. I den forbindelse opruster vi også i Cool East. Vi kan nemlig præsentere et nyt medlem af foreningen: anlægsgartnerfirmaet Buus & Co. 

– Vi har valgt at gå med i Cool East, fordi det kobler både sponsorat og CSR sammen. Cool East gør en forskel i lokalområdet 9220, og det vil vi gerne støtte op omkring. Vi er selv som anlægsgartnere aktive i området og har lavet en del opgaver, bl.a. demensplejehjemmet Tornhøjhave og Sundhedshuset, siger partner og anlægsgartnermester Martin Linnemann og fortsætter:     

– Ligeledes har vi et stort hjerte for Aalborg Pirates og har været sponser fra start af, så det er en stor dag for os at blive en del af Cool East. 

Buus & Co. er anlægsgartner hos private og offentlige virksomheder og beskæftiger omkring 150 medarbejdere. Virksomheden arbejder i hele Jylland, men med rødder i Aalborg og mere end 70 år på bagen er vi ude i en vaskeægte, lokal virksomhed. 

– Buus & Co. har været sponsor for Aalborg Pirates siden starten. De vil nærområdet og investerer i det – og det er lige præcis, hvad Cool East handler om. Så ja, vi er meget glade for at få Buus & Co. med i projektet, siger formand for Cool East, Ole Brøndum.

Fra hele holdet bag Cool East skal der lyde et stort velkommen til Buus & Co. 


Cool East donerer 24.000 kr. til Majfesten i Aalborg Øst

I år kan Majfesten i det østlige Aalborg fejre 25-års jubilæum og har i den forbindelse modtaget en donation fra Cool East.

01/04/2019

Engang havde enhver bydel sin egen fest, men i 2019 er det efterhånden de færreste, der har et tilbagevendende arrangement. I Aalborg Kommune er det således kun Hals og Aalborg Øst, der stadig holder byfest. Majfesten i 9220 kombinerer tivoli, koncerter og kræmmermarked, når tusinder af lokale borgere mødes fra 2.-5. maj 2019. Netop begivenhedens betydning for lokalområdet er en af årsagerne til, at Cool East har valgt at donere 24.000 kr. fra Charity Bike Event. Cool East formand, Ole Brøndum, udtaler:

– Majfesten er et perfekt eksempel på sammenholdet i 9220. Med få midler står de frivillige sammen om at give mange mennesker en stor oplevelse. Derfor har det været helt oplagt for os i Cool East at samle penge ind til et arrangement, der styrker sammenhængskraften i vores bydel.

For Majfesten er det ikke en helt uvæsentlig økonomisk håndsrækning. Faktisk svarer donationen til godt og vel 50% af deres budget i 2018.

– Det er svært at få armene ned. Vi er virkelig glade og taknemmelige for, at vi med denne donation kan skabe endnu flere gode oplevelser i bydelen. Vi er drevet 100% af frivillige kræfter, og derfor betyder den lokale opbakning rigtig meget, udtaler foreningens formand Erik Bossen Simonsen.

Pengene blev samlet ind til Charity Bike Event, hvor 13 virksomheder var oppe og cykle for den gode sag, som 103 virksomheder bakkede op om økonomisk. For Aalborg Pirates giver det rigtig god mening, at pengene falder til et initiativ drevet af frivillige:

– Vi kan relatere fuldt ud til behovet for frivillige. Uden deres arbejde var der ingen ishockey, ingen håndbold, ingen fodbold i Aalborg. De er med til få hjulene til at dreje rundt, og derfor er det også fantastisk at se den forskel vores donation kommer til at gøre for Majfesten, udtaler direktør Thomas Bjuring.

Donationen blev overrakt i Sundheds- og Kvartershuset på Fyrkildevej. Fra Cool East var Ole Brøndum og Thomas Bjuring mødt op med en stor check, som blev modtaget af formand Erik Bossen Simonsen og kasserer Laila Rebstrup fra Majfesten.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Direktør, Aalborg Pirates Thomas Bjuring, tlf: 22 47 44 49, mail: tb@aalborgpirates.dk
Formand, Cool East, Ole Brøndum, tlf: 31 95 30 31, mail: ob@aalborghavn.dk


Cool East donerer 23.640 kr. til Børneafdelingen

I dag kunne vi med stor glæde overrække 23.640 kr. til Børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital

25/03/2019

I velgørenhedens tegn havde Cool East og Aalborg Pirates arrangeret Teddy Bear Toss, da Aalborg Pirates tog imod Herning Blue Fox d. 17/3. Teddy Bear Toss er en tradition fra amerikansk ishockey, hvor tilskuerne køber bamser og smider dem alle ind på banen, når hjemmeholdet scorer sit første mål. Overskuddet fra salget går til velgørenhed.

Den nuværende rekord blev sat af Hershey Bears i december 2018 med 35.000 bamser ved én kamp. Dette tal nåede vi ikke helt i Aalborg, men over 1.000 bamser blev smidt ind på isen, da Aalborg Pirates scorede sit første mål i en kamp, de vandt 4-2 og dermed kvalificerede sig til semifinaleserien i årets slutspil.

Og i dag kunne formand for Cool East, Ole Brøndum, og direktør for Aalborg Pirates, Thomas Bjuring, så overrække overskuddet: en check på 23.640 kroner til Børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital. Afdelingssygeplejerske på Børneafdelingen, Lotte Frilev, tog imod checken:

– Vi er taknemlige for at modtage så flot en donation fra Cool East og Aalborg Pirates. De børn og familier, som kommer her på afdelingen, er ofte i en sårbar situation, men med de her penge kan vi hjælpe med til at gøre opholdet lidt bedre for dem.

Se videoen, hvor hundredvis af bamser ryger på isen i Aalborg: https://bit.ly/2uohZWC


Slå katten af tønden med piraterne

I samarbejde med kulturhuset Trekanten og Aalborg Pirates arrangerer Cool East en stor fastelavnsfest for børn og barnlige sjæle lørdag d. 2. marts hos Trekanten.

25/02/2019

Kom til gratis fastelavnsfest hos kulturhuset Trekanten. Der vil være tøndeslagning, udklædningskonkurrencer, fastelavnsboller og masser af leg. Ishockeystjernerne fra Aalborg Pirates kommer også forbi og hjælper børnene med at svinge køllen og slå katten af tønden. Børnene bliver delt op efter størrelse, så alle har en chance for at blive kattekonge eller -dronning.Sammen med de øvrige medlemmer af Cool East glæder vi os rigtig meget til at se de udklædte børn svinge køllen i jagten på titlerne som kattekonger og -dronninger.

Program
Kl. 11.00: Velkomst
Kl. 11.15: Tøndeslagning
Kl. 12.15: Kåring af kattekonger, kattedronninger og de flotteste udklædninger
Kl. 12.30: Fri leg
Kl. 13.00: Trekanten lukker


Aalborg Øst på skoleskemaet i Nørresundby

600 elever, lærere og pædagoger fra Skansevejens Skole i Nørresundby har de seneste dage fordybet sig i Aalborg Øst i forbindelse med en temauge for hele skolen, som Cool East og Aalborg Pirates har arrangeret.

04/02/2019

Tre dage. Ti årgange. Og et væld af aktiviteter. Dét var det setup, som Cool East og Aalborg Pirates stod bag, da Skansevejens Skole havde Aalborg Øst på skemaet.

Alle elever fra 0. til 9. klasse var i gang. De ældste besøgte virksomheder som Nordjyske Medier, Aalborg Zoo, Aalborg Universitetshospital, Royal Arctic Line og Aalborg Havn, hvor de blandt andet arbejdede med lyd- og videoproduktion. De mellemste blev undervist i håndbold, atletik og ishockey af Aalborgs største sportsstjerner. For de yngste stod den på svømning og skøjtesjov. Ugens oplevelser blev afrundet fredag aften, hvor alle elever, søskende og forældre var inviteret til gratis ishockeykamp, da Aalborg Pirates tog imod Herlev Eagles i Bentax Arena. En kamp, der desværre ikke bragte en sejr til hjemmeholdet.  

Store projekter og store smil
Direktør hos Aalborg Pirates, Thomas Bjuring, der udover netop at have afviklet ishockeyens pokalturnering, Final4, også har været dybt involveret i planlægning og afvikling af de aktivitetsspækkede temadage, er glad og tilfreds.

– Skansevejen-samarbejdet har været et stort projekt, hvor vi har haft utroligt mange pucker. Men når det hele så løber af stablen, og vi kan se, at børnene har det sjovt og får en god oplevelse, så har vi jo opnået præcis det, vi gerne ville.

Bedre kendskab til Aalborg Øst
Bestyrelsesformand for Cool East, Ole Brøndum, ser også en sidegevinst ved samarbejdet med Skansevejens Skole:

– Vi får mulighed for at vise elever og forældre fra andre dele af Aalborg lidt af alt det, der sker i Aalborg Øst i disse år – både på erhvervs- og uddannelsesfronten, men bestemt også med de mange kulturelle og sportslige muligheder og arrangementer, der finder sted i bydelen, siger han og fortsætter:

– Cool East handler om at skabe samhørighed og stolthed ved at arbejde og bo i Aalborg Øst. Men det handler også om at vise andre dele af byen, at der sker rigtig meget her i postnr. 9220. Og det er denne slags samarbejde med skoler helt perfekte til.

(Foto: Skansevejens Skole)

Skal din virksomhed være medlem af Cool East? Kontakt bestyrelsesformand Ole Brøndum på 31 95 30 31 eller ob@aalborghavn.dk


En god oplevelse fra Cool East med i Julehjælp-kurven!

Dansk Folkehjælp i Aalborg har i denne uge delt Julehjælp ud til 100 trængte familier. Med i kurven var billetter til Aalborg Pirates’ hjemmekamp mod Rungsted. I Cool East er vi glade for at kunne være med til at give de trængte familier en god oplevelse. Se TV2 Nords indslag fra uddelingen her:

TV2 Nord – 17. december 2018


Gyldent år for Cool East

CSR-projektet Cool East, der er hovedsponsor for Danmarks bedste ishockeyhold Aalborg Pirates, kunne ved årets generalforsamling glæde sig over et flot år med guldmedaljer på isen, masser af aktiviteter og ejerskab af Pirates-aktier til 1 mio. kr.

14/09/2018

Sponsorvirksomhederne i CSR-projektet Cool East kunne ved årets generalforsamling se tilbage på et fantastisk år både sportsligt og økonomisk. Ishockeyheltene fra Aalborg Pirates tog både pokalfinalen og Danmarksmesterskabet, og årsregnskabet præsenterede et positivt resultat på 996.954 kr. Årets indtægter og udgifter til aktiviteter er – som tiltænkt – gået lige op, men en enkelt donation i løbet af året betyder, at Cool East nu er indehaver af Pirates-aktier til 1 mio. kr.

Bestyrelsesformand i Cool East og og CSR Seniorkonsulent hos Aalborg Havn Logistik A/S, Ole Brøndum, er glad.

– Vi er meget tilfredse med året, der har budt på masser af gode oplevelser for børn og voksne i Aalborg Øst, siger han og forsætter:

– Aalborg Pirates’ fantastiske sæson har naturligvis smittet positivt af på Cool East. Ved grundlæggelsen for tre år siden var Cool East-konceptet et særsyn, men vi er efterhånden et forholdsvis kendt sponsorkoncept i sportsverdenen. Denne sæsons resultater, tilskuerantal og køb af arenanavnet, Cool East Arena, har uden tvivl været medvirkende faktorer.

CSR med medbestemmelse
CSR-projektets formål er at skabe samhørighed og stolthed over at leve, bo og arbejde i Aalborg Øst ved at facilitere kulturelle og sportslige aktiviteter med Aalborg Pirates som platform. Årets aktivitetskalender har budt på bl.a. Røde Kors-indsamling, koncert, julehjælp, temadage for skoler og Aalborg Østs største ismaleri i Cool East Arena, der i de kommende tre sæsoner hedder Bentax Arena. Opbakningen til Cool East er stor.

– I de fleste tilfælde støtter man en sag med et pengebeløb og får sit logo synliggjort. Med Cool East-konceptet får vi noget helt andet ud af det. Her er vi selv med til at skabe de gode oplevelser for børn og voksne i Aalborg ud over at støtte ishockeyen, siger Bjarne H. Christensen, Commercial- and Business Development Manager, Aalborg Portland A/S.

Han suppleres af Rune Hyllested, næstformand i Cool East og CEO i STORM Advokatfirma:

– Jeg synes virkelig, at Cool East har bevist sit værd. Både som CSR-projekt og som sponsorat. Den kombination passer fortsat rigtigt godt til os. Det har været og er fortsat vigtigt for os at tegne et sponsorat, hvor vi kan være med til at gøre en forskel, men hvor vi også får noget tilbage. Og det har Cool East netop levet op til.

Cool East 2.0
Ikke kun medlemmerne af Cool East-gruppen er begejstrede for det originale koncept.

– Vi har mødt stor opbakning fra både aalborgensere, virksomheder og på politisk plan. Det giver selvsagt endnu flere muligheder for os i de kommende år, siger Ole Brøndum.

Lasse R. Henningsen, adm. direktør for Musikkens Hus og medlem af Cool East, er enig med formanden.

– Cool East er et succeskoncept, og udviklingsplanen for de kommende år er visionær. I Cool East 2.0 vil vi styrke samarbejdet med skolerne, daginstitutionerne og de kulturelle tilbud i Aalborg Øst. Men vi vil også arbejde på at skabe bro til andre aktører i postnr. 9400 og 9000, som vi i Musikkens Hus repræsenterer.

Ny sponsor præsenteret
Styregruppen i Cool East er allerede i fuld gang med planlægning og eksekvering af det næste års udvidede aktivitetskalender. Og samtidig arbejdes der på at få nye sponsorer med for den kommende sæson. I den forbindelse blev Sparekassen Danmark i går præsenteret som spritnyt medlem af Cool East.

– Vi er gået ind i Cool East, fordi vi synes, det er en god sag og ikke mindst en enormt spændende måde at tænke CSR på. En måde, hvor vi selv er involveret i det, vi støtter. Det giver mening for os på både det menneskelige og forretningsmæssige plan, siger Bo Bojer, afdelingsdirektør i Sparekassen Danmarks Aalborg Vest-afdeling.

For flere informationer kontakt:
Ole Brøndum, bestyrelsesformand i Cool East, 31 95 30 31 eller ob@aalborghavn.dk

Thomas Bjuring, adm. direktør i Aalborg Pirates, 22 47 44 49 eller tb@aalborgpirates.dk

Om Cool East
Virksomhederne bag Cool East er Aalborg Havn Logistik A/S, Boligforeningen Himmerland, Hustømrerne, Thomsen & Fals, Aalborg Stevedore Company A/S, Storm Advokatfirma, A. Enggaard A/S, Arctic Import A/S, Aalborg Portland, Musikkens Hus og Sparekassen Danmark.

Udover at være hovedsponsor for Aalborg Pirates står Cool East bag en lang række aktiviteter som koncerter, fastelavnsunderholdning, legeland, pudekampe, motionsdage, velgørenhedsarrangementer, skoleundervisning og mange flere sjove oplevelser for børn og barnlige sjæle.


Ramasjang og Cool East indtager Musikkens Hus i morgen

Musikkens Hus lægger rammer til årets børnefest i morgen, når 1.200 børn og forældre er inviteret indenfor til Cool Kids-show med legeland og Ramasjang-underholdning.

18/05/2018

Der bliver hvin, grin og masser af glade børneansigter i Musikkens Hus i denne weekend, når hundredvis af 5-12-årige fra Aalborg Øst er inviteret til gratis Cool Kids-fest. Festen kickstartes kl. 12 med et stort udendørs legeland inden showet. Når klokken så slår 14, og alle gæster kaldes ind i den store sal, vil heltene fra Ramasjang Mysteriet, Ramajetterne og Store Nørd indtage scenen og underholde de mange børn og barnlige sjæle til den helt store guldmedalje.

En tak til Aalborg Øst
Det er Cool East, hovedsponsor for de nykårede Danmarksmestre fra Aalborg Pirates, der i samarbejde med Kids Coolshop har inviteret børn og forældre fra institutioner og de tre folkeskoler i Aalborg Øst – Mellervangskolen, Tornhøjskolen og Herningvej skole – samt en håndfuld andre Cool East-aktører til fest.

– Cool Kids-koncerterne har været en enorm succes de tidligere år, så det koncept har vi naturligvis ønsket at føre videre, siger Thomas Bjuring, adm. direktør hos Aalborg Pirates, og fortsætter:

– Cool East har efterhånden nogle år på bagen, og vi er i den forbindelse meget taknemlige for det gode samarbejde med borgerne i Aalborg Øst. Derfor har vi i år valgt at invitere disse borgere personligt for at takke dem – og give dem en oplevelse, de husker.

Populært koncept med et tvist
Det har dog været nødvendigt at ændre det velkendte Cool Kids-koncept lidt. Børne-MGP i Aalborg tidligere på året betyder nemlig, at MGP-stjernerne ikke kan vende tilbage til Gigantium igen allerede nu.

– Det har vi naturligvis respekt for. Vi har derfor været i tænkeboks og besluttet denne gang at alliere os med Ramasjang-stjernerne, som jo også er super populære hos børnene. Og vi flytter festen til Musikkens Hus, som er vores nye Cool East-partner, fortæller Thomas Bjuring

Hele teamet bag Cool Kids har store forventninger til dagen i morgen.

Vi glæder os rigtig meget, for vi synes, at vi har skruet et supergodt program sammen. Det er samtidig en god mulighed for at se de fantastiske rammer i Musikkens Hus, som vi kan være meget stolte over her i Aalborg, siger Thomas Bjuring.

Pressen er velkommen
Der kan rettes henvendelse til Pernille Dige Weltz på pdw@musikkenshus.dk eller 60 20 31 39 for presseakkreditering.

For flere informationer kontakt:
Thomas Bjuring, adm. direktør hos Aalborg Pirates, 22 47 44 49 eller tb@aalborgpirates.dk

Ole Brøndum, salgs- og marketingchef hos Aalborg Havn, 29 20 72 05 eller ob@aalborghavn.dk

Om Cool East
Virksomhederne bag Cool East er Aalborg Havn, Himmerland Boligforening, Hustømrerne, Thomsen & Fals, Aalborg Stevedore Company, Storm Advokatfirma, A. Enggaard, Arctic Group, Aalborg Portland og Musikkens Hus. Udover at være hovedsponsor for Aalborg Pirates står Cool East bag en lang række aktiviteter som koncerter, fastelavnsunderholdning, legeland, pudekampe, motionsdage, skoleundervisning og mange flere sjove oplevelser for børn og barnlige sjæle.


Gigantium Isarena ændrer navn til Cool East Arena

Når Aalborg Pirates i resten af slutspillet skøjter ind i Gigantiums stemningsfulde isarena, bliver det med et nyt hjemmebanenavn: Cool East Arena, der er en udløber af sponsorprojektet Cool East.

22/03/2018

I sidste uge blev det offentliggjort, at ishockeyklubben Aalborg Pirates fremover er indehaver af retten til at sælge arenanavnet Gigantium Isarena. Og allerede nu kan klubbens adm. direktør, Thomas Bjuring, løfte sløret for det nye navn på Aalborg Pirates’ hjemmebane.
– Vi er rigtig glade for, at vi nu på lige vilkår med de øvrige sportshold i Aalborg har muligheden for at sælge stadionnavnet. I forlængelse heraf er det en stor fornøjelse for os at fortælle, at navnet er købt af Aalborg Havn for den resterende del af sæsonen. Og de har valgt at navngive isarenaen efter sponsorprojektet Cool East: Cool East Arena, udtaler Thomas Bjuring.

Han suppleres af Mads Sølver, der er Rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.

Jeg er glad for, at Aalborg Pirates så hurtigt får glæde af den beslutning, som Sundheds- og Kulturudvalget traf i sidste uge. Det er også glædeligt, at det i første omgang er en lokal samarbejdspartner, Cool East, som klubben indgår et samarbejde med.

Det seje øst
Cool East er et sponsorsamarbejde mellem et stærkt hold af virksomheder, der sammen med ishockeyheltene fra Aalborg Pirates arbejder for at skabe sunde, sjove og meningsfulde aktiviteter i Aalborg Øst. Missionen er at styrke samhørigheden blandt beboerne og understøtte stoltheden ved at leve, bo og arbejde i postnummer 9220.  

– Vi har valgt at navngive isarenaen efter Cool East, fordi vi er stolte af at være med til at vise, at Aalborg Øst er et utroligt driftigt og viljestærkt område, hvor en meget stor del af byens omsætning, viden og vækst er samlet, fortæller salgs- og marketingchef hos Aalborg Havn, Ole Brøndum.

Med i slutspillet
I første omgang er kontrakten kun gældende for den kommende semifinaleserie og eventuelle finaleserie – og løber dermed til den 30. april 2018. Det er der dog god mening i.
– Vi er taknemmelig for den støtte, som Aalborg Havn og Cool East-gruppen yder i den resterende, men sparsomme del af denne ishockeysæson, siger Thomas Bjuring og fortsætter:
– Vores hjemmebane er Danmarks største og bedste ishockeyhal, og dermed er den interessant for mange forskellige virksomheder fremadrettet. Det er vores og Cool East-gruppens fælles håb, at navneændringen i resten af slutspillet kan være medvirkende til, at endnu flere virksomheder får øjnene op for den fantastiske mulighed, det er at eje navnet på Aalborg Pirates’ hjemmebane.    

Efter kontraktudløb d. 30. april 2018 vil Aalborg Pirates indlede forhandlingerne omkring arenanavnet med mulige interessenter, og ambitionen er en 3-årig aftale.  

For flere informationer kontakt:

Thomas Bjuring, adm. direktør hos Aalborg Pirates, 22 47 44 49 eller tb@aalborgpirates.dk

Ole Brøndum, Salgs- og marketingchef hos Aalborg Havn, 29 20 72 05 eller ob@aalborghavn.dk

Om Cool East
Virksomhederne bag Cool East er Aalborg Havn, Himmerland Boligforening, Hustømrerne, Thomsen & Fals, Aalborg Stevedore Company, Storm Advokatfirma, A. Enggaard, Arctic Group og Aalborg Portland

Udover at være hovedsponsor for Aalborg Pirates står Cool East bag en lang række aktiviteter som koncerter, fastelavnsunderholdning, legeland, pudekampe, motionsdage, skoleundervisning og mange flere sjove oplevelser for børn og barnlige sjæle.


Når sponsoratet ikke bare er et sponsorat

Der er kommet stabilitet og fremdrift på både isen og i det økonomiske maskinrum hos den professionelle ishockeyklub Aalborg Pirates.

02/03/2018

Lørdag den 20. januar 2018. Dagen der for alvor markerede den forvandling Aalborgs ishockeystolthed har været gennem de senest år. Aalborg Pirates kunne bryde ud i jubel, løfte pokalen og kalde sig pokalmestre. 

Blandt de aalborgensiske ishockeyfans har der været sukket efter dette øjeblik i mange, mange år. Og hvem ved? Måske bliver det denne sæson, den mest attraktive pokal kan løftes. Mesterskabspokalen. I skrivende stund har klubben sikret sig en andenplads i grundspillet, og går ind i kvartfinaleserien med masser af tillid. 

– Det var en fantastisk følelse og et klart bevis på, at vi gør og har gjort noget rigtigt, siger administrerende direktør i Aalborg Pirates, Thomas Bjuring.

Der var nok heller ikke mange, der havde troet på det for tre år siden. Endnu engang havde klubben økonomiske problemer og det så dystert ud for professionel ishockey i landets tredjestørste kommune.

Økonomisk redningsplanke
En ny bestyrelse og administrerende direktør Thomas Bjuring kastede sig ud på glatis og præsenterede en storstilet og meget ambitiøs forretningsstrategi. Væk var ”sådan plejer vi at gøre”. Ind på isen kom en række store virksomheder, der var gået sammen i et CSR-projekt kaldet Cool East. Projektet blev storsponsor for klubben og forventede samtidig at klubben gav igen, ved at være dynamo i at skabe aktiviteter, der giver stolthed over at bo, arbejde og leve i Aalborg Øst.

– Økonomien i mange sportsklubber er dybt afhængig af resultaterne på måltavlen og omsætning under kampene. Med Cool East er formålet at få folk til at involvere sig, være en del af et fællesskab og bidrage med god stemning, som i sidste ende har stor betydning for både resultat på isen og bundlinjen, sagde Thomas Bjuring ved præsentationen af Cool East.

Vi vender tilbage til Cool East om lidt. For det er i løbet af de seneste tre år lykkes at få skabt stabilitet i økonomien og fremdrift i den forretning, som en professionel idrætsklub også er. Ingen forretning, intet hold i den bedste række.

– Det har længe været sådan, at de fire klubber med den største økonomi besætter de fire første pladser i ligaen. Det er vi ved, at lave om på. Vi måtte i første omgang spille med mange unge spillere af egen avl, fordi økonomien ikke var til de vilde kontrakter. Nu har spillerne fået rutine og hår på brystet, og det afspejler sig i tabellen, siger direktøren.

Tilbage til Cool East. For der ligger en klar strategi bag CSR-projektet, både fra virksomhedernes og Aalborg Pirates side.

– Vi vil være nærværende i alt, hvad vi gør. Mange virksomheder vil CSR, men har måske ikke overskuddet til at føre det ud i livet, da det er en løbende proces, der skal vedligeholdes og udvikles. Det gør vi så for virksomhederne, samtidig med at de støtter os økonomisk, siger Thomas Bjuring.

STORM Advokatfirma er en del af Cool East-projektet og dermed sponsor i Aalborg Pirates. Formen på sponsoratet er præcis det, man er gået efter hos STORM.

– CSR er en del af vores strategi, for vi vil gerne tage ansvar for det omkringliggende samfund. Vi vil også gerne støtte op om den professionelle sport, så Cool East passer perfekt for os, siger CEO i STORM Advokatfirma, Rune Hyllested, der samtidig sidder i bestyrelsen for Cool East.

Billige billetter og nye sponsorater
Det falder godt i tråd med, at man hos Aalborg Pirates ikke ønsker at gøre, som man plejer. Et typisk sponsorat i den dansk klub kaster en reklame i hallen og nogle VIP-billetter af sig. Det, nogle kalder for en udvidet stadionplatte.

– Der er selvfølgelig de virksomheder, som lige præcis ønsker sig dem form for sponsorat. Dem rummer vi også, men vi spøger altid ind til, om ikke det kunne være interessant at få noget mere ud af sponsoratet, siger Thomas Bjuring.

Det er ikke kun virksomhederne, der bliver tilbudt noget, de ikke får ret mange andre steder. Det gælder i høj grad også publikum. Eksempelvis med meget lave billetpriser.

Da Aalborg Pirates lancerede billetter til 40 kroner stykket inkl. en øl eller vand, blev der sikkert rystet på hovedet i mange professionelle sportsklubber. Entreindtægterne er nemlig en vigtig del af klubbernes økonomi. Derfor koster det typisk pænt over 100 kroner pr. person bare for at komme ind til en sportskamp.

– Vi har erkendt, at det ikke blot er de andre sportsgrene, vi konkurrerer med, men også alle de øvrige kulturtilbud rundt omkring. Det løber jo hurtigt op, når en familie på fire skal afsted og hvorfor så ikke tage i zoo fremfor til ishockey, spørger Thomas Bjuring retorisk.

Og noget er der om snakken. Hos Aalborg Pirates er tilskuertallet steget markant og dermed også omsætningen til de enkelte hjemmekampe. Det er sket på grund af den lave billetpris, men også fordi Cool East har øget kendskabet til klubben.

– Og så er ringen ligesom sluttet for os, når de børn og voksne, vi har været i kontakt med via arrangementer i Cool East-regi, begynder at komme og se vores kampe, siger Thomas Bjuring.

Han arbejder løbende på nye tiltag, både over for sponsorer og publikum.

– Vi kigger meget mod den måde, man gør tingene på i USA. Vi kan selvfølgelig ikke kopiere tingene én til én, men vi kan bruge meget af de og skalere det i forhold til os, siger direktøren.

CSR-projektet Cool East består af følgende virksomheder: Aalborg Havn, Aalborg Portland, Himmerland Boligforening, Thomsen & Fals, Hustømrerne, Artic Import, Aalborg Stevedore Company, A. Enggaard A/S og STORM Advokatfirma.


Kærlig og social ansvarlighed i Aalborg Øst

En række virksomheder i det østlige Aalborg er gået sammen om et CSR-projekt kaldet Cool East. Projektet skal skabe stolthed over Aalborg Øst og er samtidig et sponsorat af ishockeyklubben Aalborg Pirates. 

16/02/2018

Vi er ude i den del af Aalborg, hvor Limfjordens vintervind napper godt i kinderne og man skutter sig lidt, samtidig med at man ranker ryggen, velvidende at der herude stadig er en vigtig del af Aalborgs DNA, det der har skabt byen. Industri i den traditionelle forstand, med store og stolte produktionsvirksomheder og Aalborg Havn som det store omdrejningspunkt. 

Bydelen hedder Aalborg Øst. Her bor lige så mange mennesker, som der gør i en mellemstor kommune. Ca. 48.000 mennesker bor der i den østlige del af Aalborg. Det er dem, Cool East handler om.

Cool East har ca. tre år på bagen, og var ved sin fødsel et særsyn. En række toneangivende virksomheder gik sammen om at sponsorere den professionelle ishockeyklub Aalborg Pirates, men ikke på traditionel vis. I stedet blev det netop Cool East, som er sponsoratet, men samtidig også et CSR-projekt.

– Vi vil med vores sponsorat, gerne have noget retur, siger Ole Brøndum, der er formand for Cool East og Salgs- og marketingschef i Aalborg Havn A/S.

Derfor er det Aalborg Pirates opgave, at være den praktiske dynamo, når der eksempelvis arrangeres anderledes skoledag for over 300 børn på en af bydelens tre skoler eller gratis koncert for tusindvis af børn i Gigantium.

CSR (Corporate Social Responsibility) går, kort sagt, ud på at virksomheder udviser ansvarlighed for det miljø og det nærområde, man har sine aktiviteter i. Det kan gøres på en række forskellige måder. For virksomhederne i Aalborg Øst er det altså med Cool East.

Kærlighed til Aalborg Øst
Cool East skal skabe stolthed over at bo i Aalborg Øst for den enkelte borger, og skabe samhørighed i et samfund, som til tider skal kæmpe med et lidt flosset ry. De seneste år er der dog sket voldsomme forandringer for bydelen og her spiller Cool East også en rolle.

– Aalborg Øst er et spændende sted at bo og arbejde og et erhvervsområde i vækst. Det vil vi gerne være med til at vise, men også gerne løfte bydelen endnu mere og give noget tilbage til den, siger formanden.

Cool East har mødt stor opbakning i lokalområdet og blandt politikerne, ligesom der har været god interesse fra medierne.

Hos STORM Advokatfirma har CSR en stor betydning i både strategi og vision for virksomheden. Derfor var det oplagt at blive en del af Cool East, hvor man kan være med til at udvikle nærområdet, samtidig med at man støtter de lokale ishockey-helte.

– Vi er en aktiv del af det omkringliggende samfund og tager vores ansvar alvorligt. Det er vigtigt for os at tegne et sponsorat, hvor vi kan være med til at gøre en forskel, men hvor vi også får noget tilbage, siger CEO i STORM Advokatfirma, Rune Hyllested.

For Aalborg Havn handler CSR også om cool business. I stigende grad bliver CSR nemlig en del af tjeklisten, når der handles og indgås aftaler.

– Vi er i gang med at blive certificeret i CSR, fordi det en vigtig del af vores strategi, siger Ole Brøndum.

9400 – Stigsborg Havnefront
Og det der med virksomhedernes sociale ansvar, er ikke bare noget man siger hos Aalborg Havn. Det næste projekt er allerede i støbeskeen. 9400 – Stigsborg Havnefront, hedder det og skal huse en ny bydel, der skal være en Smart City og også have elementer af Cool East, hvor en idrætsklub skal være dynamoen.

– Det er vigtigt for os, at vi er synlige der hvor vi er, og hvor vi var engang, at vi bevarer historien og fortællingen om Aalborgs maritime miljø, siger Ole Brøndum.

Han henviser i samme ombæring til foreningen Aalborg Waterfront, der har netop den funktion, der hvor der i dag bl.a. er Musikkens Hus, Utzon Center og Nordkraft, men hvor der tidligere var industri.

Og Cool East? Der er nye tiltag på vej. Og der er også mere samarbejde på vej mellem Cool East, Aalborg Waterfront og 9400 – Stigsborg Havnefront, så der også bygges broer mellem lokalsamfundene.

– Vi arbejder på Cool East 2.0, hvor vi gerne vil spille endnu mere sammen med skolerne, daginstitutionerne og de kulturelle tilbud i Aalborg Øst, siger Ole Brøndum og tilføjer, at der er plads til flere i gruppen af virksomheder bag sponsor-CSR-projektet.

Virksomhederne bag Cool East er Aalborg Havn, Aalborg Portland, Himmerland Boligforening, Thomsen & Fals, Hustømrerne, Artic Import, Aalborg Stevedore Company, A. Enggaard A/S og STORM Advokatfirma.


Cool East giver Kaffé Fair en hånd

Cool East bakker op om Kaffé Fair og uddeler spillertrøjer og ishockeybilletter til medarbejdere torsdag den 28. januar 2016 kl. 15-­17 hos Kaffé Fair i Sundheds-­ og Kvartershuset på Fyrkildevej 7 i Aalborg Øst.

28/01/2016

Cool East og Kaffé Fair sætter torsdag gang i festen forud for lokalbraget mod Frederikshavn White Hawks om fredagen. Ishockeyfans kan få fingrene i en gratis billet til kampen, hvis de møder op i Kaffé Fair. De unge medarbejdere i Kaffé Fair kan se frem til at få overrakt trøjer og billetter, men også at opleve ishockeyspillere, træner Jens Nielsen og administrerende direktør Thomas Bjuring fra Aalborg Pirates give en hånd i caféen.

”Kaffé Fair er en velrenommeret socialøkonomisk virksomhed og et klasse-­eksempel på, hvordan de unge medarbejdere oplever personlig og faglig udvikling og overvinder udfordringer i forhold til at klare en uddannelse og et job. De udfører et meningsfuldt arbejde, når de laver og serverer sund mad og drikke til borgere, beboere og gæster i tilknytning til Sundheds-­ og Kvartershuset. Vi vil gerne give dem et skulderklap og vise, at vi står sammen i Aalborg Øst. Om fredagen hepper vi nemlig i fællesskab på Aalborg Pirates”, fortæller adm. direktør Thomas Bjuring.

Charlotte Kragh er afdelingsleder i Kaffé Fair, og hun ser samarbejdet med Cool East som en god mulighed for at ryste de unge sammen i en social sammenhæng, hvor de kommer ud af de vante rammer:

”Jeg er sikker på, at de får en god oplevelse. Vores medarbejdere har ikke altid været forvænte med ros og opbakning, og derfor ser jeg initiativet Cool East som en dejlig anerkendelse af de unge, som Kaffé Fair i dagligdagen hjælper med at give et kompetenceløft og kærligt skub i den rigtige retning”, forklarer Charlotte Kragh.

Borgmester Thomas Kastrup-­Larsen og salgs-­ og marketingchef Ole Brøndum fra Aalborg Havn deltager også i begivenheden for at bakke op om initiativet og de unge hos Kaffé Fair. Billetterne til kampen mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks uddeles efter ”først-­til-­kaffemølle-­princippet”, om man så må sige.


Charlotte Kragh er afdelingsleder i Kaffé Fair, og hun ser samarbejdet med Cool East som en god mulighed for at ryste de unge sammen i en social sammenhæng, hvor de kommer ud af de vante rammer:

”Jeg er sikker på, at de får en god oplevelse. Vores medarbejdere har ikke altid været forvente med ros og opbakning, og derfor ser jeg initiativet Cool East som en dejliganerkendelse af de unge, som Kaffé Fair i dagligdagen hjælper med at give et kompetenceløft og kærligt skub i den rigtige retning”, forklarer Charlotte Kragh.

Borgmester Thomas Kastrup-­Larsen og salgs-­ og marketingchef Ole Brøndum fra Aalborg Havndeltager også i begivenheden for at bakke op om initiativet og de unge hos Kaffé Fair. Billetterne til kampen mellem Aalborg Pirates og FrederikshavnWhite Hawks uddeles efter ”først-­til-­kaffemølle-­princippet”, om man så må sige.

Mere info: Kontakt venligst adm. direktør Thomas Bjuring på mobil 22 47 44 49 eller tb@aalborgpirates.dkPiraterne gør Skolernes Motionsdag  mere cool

Den første aktivitet i Cool East-projektet blev skudt i gang i dag fredag 9. oktober, hvor spillere og  administration fra Aalborg Pirates bidrog til en anderledes skoledag med bevægelse, begejstring og fællesskab på Tornhøjskolen i Aalborg Øst.

09/10/2015

Eleverne på Tornhøjskolen fik fuld opbakning fra Pirates-spillerne i dag, som stod for opvarmning af eleverne, uddeling af frugt og forfriskninger og deltagelse i aktiviteter som længdespring, gummistøvlekast, kartoffelløb og ærteposeskydning.   

– Aalborg Pirates bakker op om Skolernes Motionsdag, fordi det er en rigtig god tradition taget af Dansk Skoleidræt. Vi vil gerne bidrage til at give eleverne en anderledes skoledag, fordi motion giver gode oplevelser og et godt fællesskab. Det handler også om at give børnene gode sundheds- og motionsvaner tidligt i livet, siger adm. direktør Thomas Bjuring fra Aalborg Pirates.  

Afdelingsleder Lene Bak fra Tornhøjskolen er tovholder og koordinator for breddeidræts-konceptet på skolen, hvor målet er at give alle elever optimale muligheder for idræt, leg og bevægelse. Derfor passer  Cool East helt perfekt ind i Tornhøjskolens erklærede mål om at samarbejde med både foreninger og idrætsklubber i Aalborg Øst, der kan vise eleverne fordele ved at dyrke motion og indgå i et fællesskab:  

– Eleverne var forventningsfulde og mødte op til motionsdagen med masser af energi og deltog i de sjove aktiviteter med spillerne. At få børnene til at dyrke motion, også gerne på andre dage end motionsdagen, handler om at have positive forbilleder. Vi vil gerne vise dem de muligheder, som de har for at blive en del af en idrætsforening i lokalområdet, fortæller Lene Bak.  

Ifølge Dansk Skoleidræt dyrker 2 ud af 3 børn ikke motion uden for skoletiden. Sundhedsstyrelsen  anbefaler ellers, at børn og unge i alderen 5-17 år er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen ved moderat intensitet ud over almindelige kortvarige dagligdags-aktiviteter. 
  

Mere info: Kontakt venligst administrerende direktør Thomas Bjuring på mobil 22 47 44 49 eller tb@aalborgpirates.dk  

Aalborg Havn og sponsorpartnere søsætter innovativt CSR-projekt

Aalborg Pirates har onsdag 16. september 2015 præsenteret den største sponsoraftale i klubbens historie, der bygger på et CSR-projekt med titlen Cool East, som skal gøre Aalborg Øst til ”byens bedste bydel”.

16/09/2015

En række socialt bevidste Aalborg-virksomheder tager et samfundsmæssigt ansvar for at styrke Aalborg Øst i samarbejde med Aalborg Pirates. De ønsker at støtte aktiviteter, der skaber social samhørighed, sundhed og kulturelle oplevelser for børn, unge, voksne og ældre i området.  

Aalborg Havn er den nye hovedsponsor og indgår i Cool East sammen med stærke sponsorpartnere som Himmerland Boligforening, Rambøll, Thomsen & Fals, Hustømrerne, Stofa og Aalborg Portland.   

– Vi bakker op om Aalborg Pirates’ initiativ til at samle alle de gode kræfter i byen for én gang for alle at slå fast, at Aalborg Øst er et utrolig driftigt og viljestærkt område, hvor langt den største del af byens omsætning, viden og vækst er samlet. Derfor føler vi også et ansvar for at støtte de gode initiativer i det nærområde, som vi er stolte af at være en del af, fortæller salgs- og marketingchef Ole Brøndum fra Aalborg Havn.  

Cool East bliver en platform for eventprægede aktiviteter, som Aalborg Pirates faciliteter og koordinerer, og der er mange spændende idéer på programmet, som nu for alvor kan blive realiseret med hjælp fra sponsorerne. Men fuldstændig som i sportens verden, så bliver det kun en succes, hvis projektet møder opbakning fra borgere, foreninger, fans, organisationer og øvrige virksomheder, der ønsker at tage del i eller bidrage til projektet.   

– Hele klubben er involveret i Cool East lige fra administration til spillertrup og trænere, der skal deltage i aktiviteterne. Det kan være som mentor for unge i området eller deltagelse i skolernes og fritidsordningernes sportslige udfoldelser. En projektleder og koordinator er også̊ tilkoblet CSR-projektet, og vi mærker allerede en høj grad af samhørighed og stolthed over projektet i Aalborg Pirates,  som vi håber vil være forbilledligt for andre, siger administrerende direktør Thomas Bjuring.

Den første Cool East-aktivitet bliver allerede søsat i forbindelse med Skolernes Motionsdag fredag 9. oktober – fredagen før efterårsferien – hvor Dansk Skoleidræt traditionen tro opfordrer alle skoler til at bruge hele dagen på motion og bevægelse. Her vil administrerende direktør Thomas Bjuring og spillere fra Aalborg Pirates løbe sammen med eleverne og bidrage til at gøre det til en idræts- og festdag.   

 
Mere info:
Kontakt venligst administrerende direktør Thomas Bjuring på mobil 22 47 44 49 eller tb@aalborgpirates.dk  

%d bloggers like this: