Hvad er Cool East?

Hvad er Cool East?

Cool East er udviklet af en række markante Aalborg-virksomheder i samarbejde med Aalborg Pirates. Cool Easts formål er at skabe mulighed for:

a). kulturelle og sportslige aktiviteter i det østlige Aalborg, for at skabe samhørighed blandt beboerne og understøtte stoltheden ved at leve, bo og arbejde i det østlige Aalborg.
b). deltagelse i lokale CSR/ESG-initiativer og aktiviteter, som skaber værdi for lokalsamfundet og lever op til mindst et af disse fire verdensmål:

  • 3: Sundhed og trivsel
  • 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 10: Mindre ulighed
  • 17: Partnerskaber for handling

Foreningens omsætning skal fordeles i overensstemmelse med følgende fordelingsnøgle:

  • Kulturelle, sportslige og CSR/ESG-aktiviteter i Aalborg Øst (70 %)
  • Branding og markedsføring af Cool East (25 %)
  • Administration (5 %)

Kontakt

Vil du være sponsor eller høre mere om foreningen og dens aktiviteter?

 

Nyheder

Se de seneste nyheder og pressemeddelelser fra Cool East

 

Medlemmer 

Læs om virksomhederne bag Cool East, og hvad de gør for lokalsamfundet

 

Aktiviteter

Find årskalenderen med overblik over alle Cool East-aktiviteter

 

Vores sponsorer: