Medlemsportrætter

MedlemsportrætterKort om Aalborg Portland A/S
Aalborg Portland A/S har været en vigtig del af erhvervslivet i Danmark – og særligt i Nordjylland – gennem mere end 130 år. Aalborg Portland er en af de største producenter af grå cement i Norden og verdens største producent af hvid cement.

Virksomheden er førende indenfor energieffektiv produktion af cement af høj kvalitet fra fabrikken i Aalborg, hvor vi løbende arbejder på at effektivisere vores energiforbrug og øge andelen af alternativ energi. Dette til gavn for både os, samfundet og miljøet.

Hos Aalborg Portland ved vi, at cement er nutidens og fremtidens byggemateriale. Det er derfor et uundværligt element for den fortsatte udvikling af samfundet – i Danmark såvel som i den øvrige verden.

Vi tror på CSR, fordi …
I Aalborg Portland er CSR en central del af vores vision. Vi ønsker at skabe værdi ved at skabe bæredygtig vækst med respekt for miljøet og derigennem fremme integration med det lokale samfund. Hos Aalborg Portland tror vi ikke på succes uden respekt for miljøet, ligesom vi er ansvarlige for det samfund, som vi bor og arbejder i.

Med afsæt i Cool East tager vi del i ansvaret for at skabe stolthed i og omkring Aalborg Øst.

Vi er med i Cool East, fordi …
Hos Aalborg Portland A/S er vi stolte over, at vi er med i Cool East. Vores fabrik, der døgnet rundt producerer cement, har beliggenhed i Aalborg Øst, og vi er en del af bydelen – ligesom bydelen er en del af os. For os er det en stor glæde at være med til at skabe samhørighed, sundhed og kulturelle oplevelser for børn, unge og voksne i området. Læg dertil, at organisationen bag Aalborg Pirates varetager Cool East projekterne med samme professionelle dedikation og ildhu som på banen. For Aalborg Portland A/S er det derfor meget meningsfuldt at være sponsor af Cool East – vi er med til at gøre en forskel både på og udenfor banen.

Kontakt
Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9816 7777

cement@aalborgportland.com
bjarne.h.christensen@aalborgportland.com

www.aalborgportland.dk

Kort om Tommy Telt

Vi tror på CSR fordi…

Vi er med i Cool East fordi…

Kontakt
Tommy Telt
Voerbjergvej 36
9400 Nørresundby
Tlf. 70 22 83 88

kontakt@tommytelt.dk

www.tommytelt.dk


Kort om Port of Aalborg
Port of Aalborg er Nordjyllands stærkeste partner på logistik og samarbejde. Vi er meget mere end en traditionel trafikhavn, som holder styr på skibsanløb. Vi medvirker til at håndtere alle typer af gods, og via kombinerede transportløsninger på skib, bane og bil kan vi løse alle former for logistik- og transportbehov fra Nordjylland til og fra resten af verden. Port of Aalborg har 90 medarbejdere, der alle er velkvalificerede til at varetage de mange forskelligartede opgaver, som havnen kan tilbyde, og som vores kunder og samarbejdspartnere forventer af os. Læs om bl.a. Den Intelligente Havn, CSR-strategi, personalepolitik og ledelsesprincipper på www.portofaalborg.dk, der ligesom Port of Aalborg er åben 24 timer i døgnet 365 dage om året.

Vi tror på CSR, fordi …
Hos Port of Aalborg kan CSR ikke adskilles fra den ”traditionelle” drift af virksomheden. For os er det en integreret del af en moderne og ansvarlig virksomheds DNA, uanset om vi taler miljø, jura, etik, økonomi eller samfundsmæssigt engagement. Vi arbejder med CSR på alle niveauer i organisationen, og i 2018 blev Port of Aalborgs ledelsessystem certificeret efter DS 49001:2011, således at det opfylder standarden for samfundsmæssigt ansvar (CSR).

Vi er med i Cool East, fordi …
Port of Aalborg har gennem mange år støttet op om diverse kulturelle og sportslige aktiviteter i det meste af Aalborg og Nørresundby. Vi var på udkig efter et anderledes, mere unikt og involverende engagement i vores egen baghave, og dét har vi fundet i Cool East. Cool East kombinerer støtten til Aalborg Pirates med CSR på tværs i 9220 og bidrager dermed til at skabe mulighed for kulturelle og sportslige aktiviteter i Aalborg Øst – med Aalborg Pirates som platform og facilitator – for at skabe samhørighed blandt beboerne og understøtte stoltheden ved at leve, bo og arbejde i Aalborg Øst. Dermed er Cool East for os et ideelt CSR-projekt.

Kontakt
PORT OF AALBORG A/S
Langerak 19
9220 Aalborg Ø
Tlf. 99 30 15 00
info@portofaalborg.dk
www.portofaalborg.dk


Kort om Hustømrerne A/S
Hustømrerne er en 100 år gammel tømrervirksomhed, som har konverteret stolte traditioner til en moderne entreprenørvirksomhed. Vores kompetencer dækker store og små byggeentrepriser, service og drift af bygninger, glas og snedkeri. Vi er aktive i det meste af Jylland med afdelinger i Aalborg, Aarhus og Aabenraa. Interessen for det omliggende samfund har været en del af Hustømrernes værdisæt, siden en håndfuld arbejdsløse tømrere i sin tid slog sig sammen og dannede virksomheden på baggrund af et ønske om at skabe bedre arbejdsvilkår. Og faktisk ejer vores medarbejdere stadig det meste af virksomheden, så vi er ikke sat i verden for at tjene flest penge til eksterne aktionærer.

Vi tror på CSR, fordi …
Vores tankesæt er, at man ikke kan (eller bør) drive virksomhed, uden også at give noget tilbage til samfundet. Virksomheder kan rykke på nogle ting, som politikere og enkeltpersoner ikke kan, og det er vores ansvar at rykke på dem. Konkret bruger vi FN’s 17 verdensmål til at forme vores CSR-arbejde. De samler nemlig mennesker og virksomheder på tværs af kontinenter, kulturer og tro omkring et fælles mål. 

Vi er med i Cool East, fordi …
Vi har altid haft stor tilknytning til vores lokalområde og har støttet det på forskellig vis, hvad enten det er gennem ansættelse af mennesker på kanten, vidensdeling, støtte gennem tømrerarbejde eller andet. Cool East rammer lige ned i denne værdi og giver os meget konkret mulighed for at give endnu mere igen. Samtidig sætter Cool East i dén grad CSR på landkortet og opfordrer til debat og handling omkring, hvordan vi i erhvervslivet kan være med til at hjælpe – i dette tilfælde en bydel – på vej til det bedre. ’Leave no one behind’ er sloganet for FN’s 17 verdensmål, og dét passer som fod i hose på Cool East-projektet.

Kontakt
Frederik Fullgraf
Tlf. 24 86 06 29
fdf@hustomrerne.dk


Kort om Sparekassen Danmark
Sparekassen Danmark er en stærk, lokal garantsparekasse, hvis fornemste mål er at styrke sine kunder og lokalområdet. Det gør vi ved at kombinere den personlige service og rådgivning i vores lokale afdelinger med et stærkt og professionelt bagland i vores centrale funktioner. I sparekassen arbejder vi ud fra følgende værdigrundlag:

– Vi skal behandle kunderne, så de bliver ved med at være kunder. 
– Vi skal behandle hinanden, så vi glæder os til at komme på arbejde. 
– Vi skal fortsat tjene så mange penge, at vi kan opretholde begge dele.

Værdigrundlaget underbygges med nedenstående overordnede kerneværdier, der definerer, hvem vi er, og hvordan vi arbejder:

– Sund fornuft: vi bruger sund fornuft som vejviser for alt, hvad vi gør. 
– Handlekraft: vi viser handlekraft i vores daglige arbejde. 
– Lokal forankring: vi er en aktiv del af de byer, vi har forretning i. 

Sparekassen Danmark har ingen aktionærer at tage hensyn til. Det betyder, at vi kan tænke langsigtet og i højere grad involvere os i lokalsamfundet.  

Vi tror på CSR, fordi …
Social ansvarlighed er den grundlæggende DNA i Sparekassen Danmark. Det gør sig gældende i forhold til vores måde at behandle hinanden på i sparekassen, men i lige så høj grad i den måde vi behandler kunderne på og involverer os i lokalsamfundet. Vi vil gerne tage et medansvar for at være til stede der, hvor mennesker bor og lever. 

Vi er med i Cool East, fordi …
Det er helt naturligt for Sparekassen Danmark at være en del af Cool East, og vi kan i høj grad identificere os med de temaer, der fylder noget i Cool East. Vi kan i flæng nævne emner som aktivitets- og temadage for unge, Julehjælp, Stafet for Livet, Røde Kors-indsamling og meget mere. Vi er glade for at kunne støtte op om disse gode formål. 

Kontakt
Sparekassen Danmark
Bo Bojer 
Tlf. 82 22 90 42
bb@spard.dk
www.spard.dk


Kort om STORM Advokatfirma
Vi møder hverdag mennesker, der står i en situation, hvor de har brug for en advokat. Både i privatlivet og i erhvervslivet. Vi er altid klar til at hjælpe dem. Vores erfarne, kompetente og handlekraftige advokater og sagsbehandlere er klar til at tage sig af din sag fra start til slut. I vores hurtige og saglige sagsbehandling kan du tydeligt mærke, at handlekraft er vores kernekompetence og nærvær vores mærkesag. Den endelige løsning for dig skal mere end blot løse dine problemer og udfordringer. Den skal sikre, at du kommer bedst muligt videre.

Vi tror på CSR, fordi …
STORM Advokatfirma arbejder aktivt med CSR på mange forskellige niveauer, fordi det giver mening for virksomheden og for det omkringliggende samfund. CSR er i dag et vigtigt led i dét at drive virksomhed, så CSR har for os et kommercielt sigte, samtidig med at vi tager et socialt ansvar og er med til at løfte samfundet omkring os. CSR er godt for virksomheden og godt for samfundet. Derfor giver det god mening for STORM Advokatfirma at arbejde med CSR.

Vi er med i Cool East, fordi …
Hos STORM Advokatfirma har CSR stor betydning i både strategi og vision for virksomheden. Derfor er det oplagt at være en del af Cool East, hvor vi kan være med til at udvikle nærområdet, samtidig med at vi støtter de lokale ishockeyhelte. Vi er en aktiv del af det omkringliggende samfund og tager vores ansvar alvorligt. Det har været vigtigt for os at tegne et sponsorat, hvor vi kan være med til at gøre en forskel, men hvor vi også får noget tilbage. Det gør vi med Cool East.

Kontakt
STORMAdvokatfirma
Tankedraget 7, 5. sal
9000 Aalborg
Tlf. 7230 1205
mail@stormadvokatfirma.dk
www.stormadvokatfirma.dk


Kort om Himmerland Boligforening
Himmerland Boligforening er en af Jyllands største boligforeninger. I Aalborg og omegn har vi mere end 7.000 boliger, og vi huser alle typer af mennesker. Vores fire nøgleord er medbestemmelse, tryghed, service og dialog – det er vi ca. 120 ansatte til at sørge for. Medbestemmelsen sker via beboerdemokrati, så hver enkelt afdeling har deres egen bestyrelse, der sikrer medindflydelse på budgetter, husorden, fællesrum og aktiviteter i nærområdet.

Vi bygger gode og trygge hjem for alle og vores personale gør alt for, at folk skal føle sig trygge og godt behandlet, der hvor de bor. Vores mere end 70 ejendomsfunktionærer løser store og små opgaver hver dag for vores 12 – 15.000 beboere. Derfor er dialogen mellem medarbejdere og beboere rigtig vigtig.

Vi tror på CSR, fordi…
Som boligforening arbejder vi først og fremmest med mennesker. Uanset hvad vi gør, vil det altid være med fokus på mennesket først. Vi vil være en del af et bæredygtigt samfund, hvor vi leverer et tydeligt bidrag til den grønne omstilling. Derudover vægter vi mangfoldighed og socialt ansvar meget højt. Vi huser mange typer mennesker med vidt forskellig baggrund – uanset om det gælder uddannelse, beskæftigelse, etnisk oprindelse eller social status.

Vi engagerer os i lokalområdet, og vi samarbejder med de lokale aktører. Både foreninger, offentlige institutioner og virksomheder. Vores erfaring er, at bydele bliver stærkere, når folk samarbejder, og når man vægter mangfoldigheden højt.

Vi er med i Cool East, fordi …
Himmerland Boligforening har mange boliger i bydelen. Vi har altid støttet op om kulturelle og sportslige indslag, og derfor er Cool East et oplagt valg. Som en del af Cool East bidrager vi til flere aktiviteter og mere fællesskab i det østlige Aalborg – det er med til at binde en mangfoldig bydel endnu tættere sammen og at skabe succeshistorier.

Det østlige Aalborg er inde i en fantastisk udvikling med massiv byfornyelse. Nye boliger, renoveringer, forbedret infrastruktur, nyt supersygehus og meget andet. Lige nu er 9220 et markant vækstområde, og med så mange boliger i området ønsker vi naturligvis at støtte mest mulig op om det.

Kontaktinfo
Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22, 9000 Aalborg
Tlf. 96 31 52 00
info@abhim.dk
www.abhim.dk


Kort om Forstas A/S
Forstas tilbyder sine kompetencer inden for drift, pleje og vedligehold, renovering og nyanlæg, renhold samt vintertjeneste. Produkter og ydelser leveres til private, offentlige og halvoffentlige virksomheder og institutioner. Virksomheden er landsdækkende – og har stærke løsninger/erfaringer i organisationen, som hurtigt implementeres der hvor behovet opstår. Forstas måde at organisere sig på, bygger på stor grad af frihed og medbestemmelse hos den enkelte. Herved kan Forstas handle agilt – når krav, behov og forventninger ændres og nye muligheder opstår.

Vi tror på CSR, fordi …
Social ansvarlighed er noget vi opnår i fællesskab. Hos Forstas starter det med ansvarlig strategi og ledelse. Ledelsen går foran og sætter rammerne for både – klima, miljø, biodiversitet og bæredygtighed samt arbejdsmiljø, menneskelighed og meget mere. Sammen med kunder og medarbejdere arbejder vi målrettet med strategierne.

Vi bør eller burde, er ikke en del af vores tankegang eller den måde vi driver Forstas på. Vi gør noget ved tingene, er proaktive, udvikler og giver os selv gode muligheder for at, skabe mere værdi alle.

Vi er med i Cool East, fordi…
Vi bevidst vælger at bringe glæde, engagement og taknemmelighed i spil i hverdagen. Vi anerkender vores egne, og andres, styrker og vigtigheden i at fejre succeser – store som små. Vi ser på muligheder frem for begrænsninger og tør gå nye veje. Vi støtter hinanden og ser det som en styrke at bede om hjælp, når der er behov for det.

Vi vægter menneskelighed højt. Vi udviser forståelse, respekt og venlighed – og skaber nære og tillidsfulde relationer, som danner grundlag for tryghed og stabilitet i hverdagen.

Kontaktinfo
Forstas A/S
Langerak 18A, 9220 Aalborg Øst
www.forstas.dk


Kort om Aalborg Zoo
Aalborg Zoo er en bynær park, der ligger centralt placeret ikke langt fra Aalborgs centrum. Vores park er hjem for cirka 2300 dyr fordelt på 125 eksotiske arter, og hos os er to dage aldrig ens! Som det eneste sted i Danmark har du her mulighed for at se den afrikanske elefant, den asiatiske løve og Borneo-orangutanger.
Aalborg Zoos mission er at gøre en aktiv indsats for bevarelse af truede dyrearter og deres levesteder. Vores arbejde med naturbevaring foregår som formidling, forskning, avlsarbejde og støtte til naturbevaringsprojekter rundt om i verden.
Aalborg Zoo støtter aktivt projekter og organisationer i ind- og udland, der arbejder for naturbevaring fra bekæmpelse af krybskytteri i Sydafrika til bevarelse af den truede kirkeugle i Jylland. Via indsamlinger blandt Aalborg Zoos gæster og ved direkte donationer fra Aalborg Zoo, gør vi en forskel, der hvor det virkelig brænder på for verdens truede dyrearter.
Hos os går fornøjelse og formidling hånd i hånd. Et besøg i parken er en lærerig oplevelse for store som små, og du har altid mulighed for at opleve Aalborg Zoo – vi holder åbent året rundt.

Vi tror på CSR, fordi …
Vi har i Aalborg Zoo selvsagt fokus på, at vores dyr har det godt, og arbejder kontinuerligt med bevaring af truede dyrearter, naturbevarelse og bæredygtighed. Vi ønsker at være en del af et bæredygtigt samfund, hvor vi yder vores i arbejdet for grøn omstilling. Vi har som alle andre virksomheder et socialt ansvar, som vi tager meget alvorligt. Vi går ind for mangfoldighed, og opfordrer til dette ved at være et fælles oplevelsessted for alle typer af mennesker uanset beskæftigelse, uddannelse eller social status. Vi støtter op omkring fællesskaber og foreninger, der bidrager til, at vores by forstærkes.

Vi er med i Cool East, fordi…
… vi har lyst til og interesse i, at støtte lokale foreninger der gør en forskel! Som en større nordjysk virksomhed er vi bevidste om det sociale ansvar, der hører med, og vi er derfor utroligt glade og stolte af at kunne støtte op Cool Easts mange gode formål og bidrage til den positive udvikling i bydelen Aalborg Øst. De værdier Cool East repræsenterer, kan vi i høj grad identificere os med, hvorfor vi ved denne sponsoraftale føler, at vi får lige så meget tilbage, som vi giver. En bonus er, at vi samtidig støtter de lokale ishockeystjerner, Aalborg Pirates.

Kontaktinfo
Aalborg Zoo
Tlf: 9631 2929
info@aalborgzoo.dk
www.aalborgzoo.dk


Kort om Beierholm
Beierholm er Danmarks foretrukne revisions- og rådgivningsvirksomhed for mindre og mellemstore virksomheder. Vi hjælper kunderne til en mere enkel økonomisk administration og støtter dem med sparring og rådgivning i forbindelse med udvikling af deres forretning.

Vi tror på, at nærhed er det bedste udgangspunkt for rådgivning og relevante løsninger, der skaber værdi. Derfor bestræber vi os dagligt på at være tæt på både kunder, medarbejdere, interessenter og beslutningstagere. Den direkte kundekontakt sker i Beierholms mere end 35 lokale kontorer over hele Danmark.

Vi er vores kunders betroede sparringspartner og har en række rådgivningsspecialister inden for skat, moms og afgifter, investering og finansiering, IT-sikkerhed og IT-revision, corporate finance, køb og salg af virksomheder, forretningsudvikling, outsourcing, digitalisering og automatisering, bæredygtighed og ansvarlighed m.v.

Vi tror på CSR, fordi …
I Beierholm er vi yderst bevidste om vores sociale ansvar, og det at agere så ansvarligt som muligt i forhold til omverdenen. Vi har en konstruktiv tilgang til arbejdet med CSR og vi vil være en del af, samt bidrage til, et bæredygtigt samfund.

CSR er vigtig for os, fordi vi tror på, at det giver mening og gør en forskel. Både for vores medarbejdere, virksomheden, kunderne og vores lokalområde.

Vi er med i Cool East, fordi…
For Beierholm er det en central og vigtig del at være lokalt engageret i forenings- og kulturlivet, og bidrage til mindeværdige oplevelser for børn, unge og voksne. Cool East skaber meningsfulde kulturelle- og sportslige muligheder, og det vil vi gerne bakke op om. Vi tror på, at vi med vores opbakning og engagement, kan bidrage til at øge samhørigheden og fællesskabet i Aalborg Øst.


Kort om Evapco
Evapco Europe A/S blev grundlagt i 1992 under navnet Flex Coil og er i dag et helejet datterselskab af EVAPCO Inc.

Siden firmaet stiftelse har vi globalt leveret varmevekslere, tørkølere og luftkølede kondensatorer til alle applikationer i overensstemmelse med kundens krav, ønsker og behov.

EVAPCO Europe designer og producerer alle vores produkter på fabrikken i Aabybro, Danmark

EVAPCO Inc. er en medarbejderejet virksomhed med stor vægt på forskning og udvikling og som siden grundlæggelsen i 1976 er blevet brancheførende inden for tekniske løsninger og fremstilling af kvalitets varmeoverførende produkter over hele verden.

EVAPCO’s mission er at levere førsteklasses service og kvalitetsprodukter.

Vi tror på CSR, fordi …
Vi som virksomhed har et socialt ansvar. Vi er en del af lokalsamfundet og lokalsamfundet er en del af os, derfor mener vi at det er vigtigt at give tilbage.

CSR er vigtigt for os, fordi vi tror på, at det gør en stor forskel både for vores medarbejdere, virksomheden og lokalområdet.

Vi er med i Cool East, fordi …
Hos Evapco sætter vi mennesker først, både kunder og medarbejdere. Derfor er det helt naturligt for os at være med i Cool East, som har gode værdier
og skaber oplevelsesrige sportslige- og kulturelle muligheder for mangfoldigheden.

Vi er glade for at kunne støtte op om disse gode formål, tage et medansvar og håber på at kunne bidrage til den positive udvikling i lokalområdet.

Kontaktinfo
Peter Skov Valsted
Tlf.: 98 24 49 99
Mail: Pv@evapco.dk // info@evapco.dk
www.evapco.dk


Kort om Colas
En markedsleder inden for transportinfrastruktur.

Colas Danmark A/S er en dansk virksomhed i den internationale Colas Gruppe. ”We open the Way” med veje, cykelstier, jernbaner og anden infrastruktur med fokus på ansvarlig udvikling, energi og miljø. I Danmark er vi 500 medarbejdere, fordelt på afdelinger over hele landet – også i Aalborg.

Vi tror på CSR, fordi …
Det ligger dybt forankret i Colas’ DNA…
at handle til fordel for social og faglig integration. Derfor støtter Colas Danmark A/S Cool Easts vigtige lokale arbejde med at fremme social integration af børn og unge gennem sport og andet foreningsarbejde

Vi er med i Cool East, fordi …
”Caring”, ”Sharing” og ”Daring”.. er vores grundlæggende værdier og omdrejningspunkt for vores arbejde med samfundsansvar og 8 vigtige CSR-mål ”Act & Commitment Together”, som Colas Gruppens virksomheder verden over har forpligtet sig til at handle efter.

Kontaktinfo
Uffe Kirketerp Sørensen, Afdelingsleder
Tlf.: 45 98 98 98
Mail: ufs@colas.dk


Kort om TECHCOLLEGE
TECHCOLLEGE er en af de største erhvervsskoler i Danmark. Vi udbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser (EUD) for unge mennesker, som ønsker at kvalificere sig til alt fra mekaniker eller frisør til it-supporter. Samtidig har vi en stribe EUX-uddannelser til dem, der vil have både en håndværksfaglig uddannelse og studiekompetencer, ligesom vi står bag Aalborg Tekniske Gymnasium (HTX). Vi tilbyder desuden efter- og videreuddannelse for både ledige og ansatte i den private og offentlige sektor.

Vi tror på CRS fordi…
Verden har brug for en bæredygtig fremtid og på TECHCOLLEGE er vi klar til at gå forrest i den omstilling, som det kræver. Med udgangspunkt i vores position som UNESCO Verdensmålsskole og vores ambition om at være det gode eksempel, vil vi gøre TECHCOLLEGE til foregangsskole indenfor bæredygtighed og grøn omstilling – med særligt fokus på at give vores elever kompetencer til at drive den bæredygtige udvikling fremad. Men dette kræver bæredygtige partnerskaber – globalt, nationalt og lokalt – og derfor er vi optaget af at række ud til samarbejde og skabe stærke partnerskaber for bæredygtighed og social ansvarlighed.

Vi er med i Cool East, fordi
På TECHCOLLEGE vil vi ikke blot uddanne globale verdensborgere, der kan løse globale udfordringer, men også skabe aktive medborgere, der gør en forskel for vores nærområde. Vi tror på, at ægte bæredygtighed starter lokalt, og vores engagement i lokalsamfundet og Cool East afspejler dette. Vi ønsker at fremme synlighed og samarbejde med lokale partnere for at skabe en positiv indvirkning i vores lokalområde, så vi styrker vores forbindelse til samfundet og fremmer bæredygtighed tæt på hjemmebanen. Skal vi lykkes med dette, er vi nødt til at række ud til samarbejde – og det gør vi bl.a. gennem medlemskabet af Cool East.


%d bloggers like this: