Medlemsportrætter

Medlemsportrætter


Hop til A. Enggaard A/S

Hop til Musikkens Hus


Kort om Aalborg Portland A/S
Aalborg Portland A/S har været en vigtig del af erhvervslivet i Danmark – og særligt i Nordjylland – gennem mere end 130 år. Aalborg Portland er en af de største producenter af grå cement i Norden og verdens største producent af hvid cement.

Virksomheden er førende indenfor energieffektiv produktion af cement af høj kvalitet fra fabrikken i Aalborg, hvor vi løbende arbejder på at effektivisere vores energiforbrug og øge andelen af alternativ energi. Dette til gavn for både os, samfundet og miljøet.

Hos Aalborg Portland ved vi, at cement er nutidens og fremtidens byggemateriale. Det er derfor et uundværligt element for den fortsatte udvikling af samfundet – i Danmark såvel som i den øvrige verden.

Vi tror på CSR, fordi …
I Aalborg Portland er CSR en central del af vores vision. Vi ønsker at skabe værdi ved at skabe bæredygtig vækst med respekt for miljøet og derigennem fremme integration med det lokale samfund. Hos Aalborg Portland tror vi ikke på succes uden respekt for miljøet, ligesom vi er ansvarlige for det samfund, som vi bor og arbejder i.

Med afsæt i Cool East tager vi del i ansvaret for at skabe stolthed i og omkring Aalborg Øst.

Vi er med i Cool East, fordi …
Hos Aalborg Portland A/S er vi stolte over, at vi er med i Cool East. Vores fabrik, der døgnet rundt producerer cement, har beliggenhed i Aalborg Øst, og vi er en del af bydelen – ligesom bydelen er en del af os. For os er det en stor glæde at være med til at skabe samhørighed, sundhed og kulturelle oplevelser for børn, unge og voksne i området. Læg dertil, at organisationen bag Aalborg Pirates varetager Cool East projekterne med samme professionelle dedikation og ildhu som på banen. For Aalborg Portland A/S er det derfor meget meningsfuldt at være sponsor af Cool East – vi er med til at gøre en forskel både på og udenfor banen.

Kontakt
Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9816 7777

cement@aalborgportland.com
bjarne.h.christensen@aalborgportland.com

www.aalborgportland.dk

Kort om Brøndum A/S

Brøndum udfører alle former for installationer inden for EL, VVS, Blik og ventilationsområdet overalt i Danmark
Vi installerer og servicerer installationer hos private, industrien / erhvervslivet, boligforeninger og det offentlige. Dertil er vi en virksomhed med traditioner, som dateres mere end 70 år tilbage her omfattende Brøderene Thomsen & Fals, Palle Thomsen vvs, Fjellerad VVS, Paul Hansen eftf. og Nøddelund VVS.
Dertil er vi en lokalinteresseret virksomhed med et hovedsæde i Aalborg. Hos Brøndum tror vi på at følge tidens trend og se moderniseringen af markedet og sørger derfor altid for at udvikle os, så vi kan give den bedste løsning, som både er fremtidssikret og bæredygtig.

Vi tror på CSR fordi

Vi mener at Brøndum skal udvikle sig sammen med sit lokalområde og da vi  kan mærke en støtte fra lokalsamfundet, vil vi i særdeleshed give noget tilbage, der kan være med til at løfte både os samt lokalområdet.
Hos Brøndum er det samtidig i vores kerneværdier at hjælpe hvor vi kan og det mener vi, at vi kan gøre igennem vores CSR. Hertil ser vi ikke CSR udelukkende som et kommercielt redskab for at markedsføre sig selv, her mener vi, at det samtidig er en mulighed for at kommunikere vores interesser.
Hertil ser vi, at det er via CSR at den bedste markedsføring forekommer, da det kommer til nytte til samfundet samt virksomheden, så begge sider for det maksimale ud af aktiviteterne.

Vi er med i Cool East fordi

Brøndum har en interesse i at udvikle sit nærmiljø og samtidig være med til at se den spændende udvikling, der må forekomme. Brøndum har interesse i, at lave aktiviteter der gør en forskel, men samtidig føler vi en forpligtelse til samfundet og har lyst til at gøre noget for samfundet. Her ser vi gerne at vores samarbejdspartnere har samme vision, derfor er CoolEast den bedste samarbejdspartner for Brøndum, vi deler samme interesse for samfundet samt udførelsen af den ønskede udvikling.

Kontakt

Brøndum A/S
Lundeborgvej 20
9220 Aalborg Øst
Tlf. 70 235 225

broendum@broendum.dk
www.broendum.dk

Kort om Tommy Telt

Vi tror på CSR fordi…

Vi er med i Cool East fordi…

Kontakt
Tommy Telt
Voerbjergvej 36
9400 Nørresundby
Tlf. 70 22 83 88

kontakt@tommytelt.dk

www.tommytelt.dk


Kort om Port of Aalborg
Port of Aalborg er Nordjyllands stærkeste partner på logistik og samarbejde. Vi er meget mere end en traditionel trafikhavn, som holder styr på skibsanløb. Vi medvirker til at håndtere alle typer af gods, og via kombinerede transportløsninger på skib, bane og bil kan vi løse alle former for logistik- og transportbehov fra Nordjylland til og fra resten af verden. Port of Aalborg har 90 medarbejdere, der alle er velkvalificerede til at varetage de mange forskelligartede opgaver, som havnen kan tilbyde, og som vores kunder og samarbejdspartnere forventer af os. Læs om bl.a. Den Intelligente Havn, CSR-strategi, personalepolitik og ledelsesprincipper på www.portofaalborg.dk, der ligesom Port of Aalborg er åben 24 timer i døgnet 365 dage om året.

Vi tror på CSR, fordi …
Hos Port of Aalborg kan CSR ikke adskilles fra den ”traditionelle” drift af virksomheden. For os er det en integreret del af en moderne og ansvarlig virksomheds DNA, uanset om vi taler miljø, jura, etik, økonomi eller samfundsmæssigt engagement. Vi arbejder med CSR på alle niveauer i organisationen, og i 2018 blev Port of Aalborgs ledelsessystem certificeret efter DS 49001:2011, således at det opfylder standarden for samfundsmæssigt ansvar (CSR).

Vi er med i Cool East, fordi …
Port of Aalborg har gennem mange år støttet op om diverse kulturelle og sportslige aktiviteter i det meste af Aalborg og Nørresundby. Vi var på udkig efter et anderledes, mere unikt og involverende engagement i vores egen baghave, og dét har vi fundet i Cool East. Cool East kombinerer støtten til Aalborg Pirates med CSR på tværs i 9220 og bidrager dermed til at skabe mulighed for kulturelle og sportslige aktiviteter i Aalborg Øst – med Aalborg Pirates som platform og facilitator – for at skabe samhørighed blandt beboerne og understøtte stoltheden ved at leve, bo og arbejde i Aalborg Øst. Dermed er Cool East for os et ideelt CSR-projekt.

Kontakt
PORT OF AALBORG A/S
Langerak 19
9220 Aalborg Ø
Tlf. 99 30 15 00
info@aalborghavn.dk
www.aalborghavn.dk


Kort om Hustømrerne A/S
Hustømrerne er en 100 år gammel tømrervirksomhed, som har konverteret stolte traditioner til en moderne entreprenørvirksomhed. Vores kompetencer dækker store og små byggeentrepriser, service og drift af bygninger, glas og snedkeri. Vi er aktive i det meste af Jylland med afdelinger i Aalborg, Aarhus og Aabenraa. Interessen for det omliggende samfund har været en del af Hustømrernes værdisæt, siden en håndfuld arbejdsløse tømrere i sin tid slog sig sammen og dannede virksomheden på baggrund af et ønske om at skabe bedre arbejdsvilkår. Og faktisk ejer vores medarbejdere stadig det meste af virksomheden, så vi er ikke sat i verden for at tjene flest penge til eksterne aktionærer.

Vi tror på CSR, fordi …
Vores tankesæt er, at man ikke kan (eller bør) drive virksomhed, uden også at give noget tilbage til samfundet. Virksomheder kan rykke på nogle ting, som politikere og enkeltpersoner ikke kan, og det er vores ansvar at rykke på dem. Konkret bruger vi FN’s 17 verdensmål til at forme vores CSR-arbejde. De samler nemlig mennesker og virksomheder på tværs af kontinenter, kulturer og tro omkring et fælles mål. 

Vi er med i Cool East, fordi …
Vi har altid haft stor tilknytning til vores lokalområde og har støttet det på forskellig vis, hvad enten det er gennem ansættelse af mennesker på kanten, vidensdeling, støtte gennem tømrerarbejde eller andet. Cool East rammer lige ned i denne værdi og giver os meget konkret mulighed for at give endnu mere igen. Samtidig sætter Cool East i dén grad CSR på landkortet og opfordrer til debat og handling omkring, hvordan vi i erhvervslivet kan være med til at hjælpe – i dette tilfælde en bydel – på vej til det bedre. ’Leave no one behind’ er sloganet for FN’s 17 verdensmål, og dét passer som fod i hose på Cool East-projektet.

Kontakt
Torben Kristensen
Tlf. 24 86 06 10
tk@hustomrerne.dk


Kort om Sparekassen Danmark
Sparekassen Danmark er en stærk, lokal garantsparekasse, hvis fornemste mål er at styrke sine kunder og lokalområdet. Det gør vi ved at kombinere den personlige service og rådgivning i vores lokale afdelinger med et stærkt og professionelt bagland i vores centrale funktioner. I sparekassen arbejder vi ud fra følgende værdigrundlag:

– Vi skal behandle kunderne, så de bliver ved med at være kunder. 
– Vi skal behandle hinanden, så vi glæder os til at komme på arbejde. 
– Vi skal fortsat tjene så mange penge, at vi kan opretholde begge dele.

Værdigrundlaget underbygges med nedenstående overordnede kerneværdier, der definerer, hvem vi er, og hvordan vi arbejder:

– Sund fornuft: vi bruger sund fornuft som vejviser for alt, hvad vi gør. 
– Handlekraft: vi viser handlekraft i vores daglige arbejde. 
– Lokal forankring: vi er en aktiv del af de byer, vi har forretning i. 

Sparekassen Danmark har ingen aktionærer at tage hensyn til. Det betyder, at vi kan tænke langsigtet og i højere grad involvere os i lokalsamfundet.  

Vi tror på CSR, fordi …
Social ansvarlighed er den grundlæggende DNA i Sparekassen Danmark. Det gør sig gældende i forhold til vores måde at behandle hinanden på i sparekassen, men i lige så høj grad i den måde vi behandler kunderne på og involverer os i lokalsamfundet. Vi vil gerne tage et medansvar for at være til stede der, hvor mennesker bor og lever. 

Vi er med i Cool East, fordi …
Det er helt naturligt for Sparekassen Danmark at være en del af Cool East, og vi kan i høj grad identificere os med de temaer, der fylder noget i Cool East. Vi kan i flæng nævne emner som aktivitets- og temadage for unge, Julehjælp, Stafet for Livet, Røde Kors-indsamling og meget mere. Vi er glade for at kunne støtte op om disse gode formål. 

Kontakt
Sparekassen Danmark
Bo Bojer 
Tlf. 82 22 90 42
bb@sparv.dkb
www.sparv.dk


Kort om STORM Advokatfirma
Vi møder hverdag mennesker, der står i en situation, hvor de har brug for en advokat. Både i privatlivet og i erhvervslivet. Vi er altid klar til at hjælpe dem. Vores erfarne, kompetente og handlekraftige advokater og sagsbehandlere er klar til at tage sig af din sag fra start til slut. I vores hurtige og saglige sagsbehandling kan du tydeligt mærke, at handlekraft er vores kernekompetence og nærvær vores mærkesag. Den endelige løsning for dig skal mere end blot løse dine problemer og udfordringer. Den skal sikre, at du kommer bedst muligt videre.

Vi tror på CSR, fordi …
STORM Advokatfirma arbejder aktivt med CSR på mange forskellige niveauer, fordi det giver mening for virksomheden og for det omkringliggende samfund. CSR er i dag et vigtigt led i dét at drive virksomhed, så CSR har for os et kommercielt sigte, samtidig med at vi tager et socialt ansvar og er med til at løfte samfundet omkring os. CSR er godt for virksomheden og godt for samfundet. Derfor giver det god mening for STORM Advokatfirma at arbejde med CSR.

Vi er med i Cool East, fordi …
Hos STORM Advokatfirma har CSR stor betydning i både strategi og vision for virksomheden. Derfor er det oplagt at være en del af Cool East, hvor vi kan være med til at udvikle nærområdet, samtidig med at vi støtter de lokale ishockeyhelte. Vi er en aktiv del af det omkringliggende samfund og tager vores ansvar alvorligt. Det har været vigtigt for os at tegne et sponsorat, hvor vi kan være med til at gøre en forskel, men hvor vi også får noget tilbage. Det gør vi med Cool East.

Kontakt
STORMAdvokatfirma
Tankedraget 7, 5. sal
9000 Aalborg
Tlf. 7230 1205
mail@stormadvokatfirma.dk
www.stormadvokatfirma.dk


Kort om Himmerland Boligforening
Himmerland Boligforening er en af Jyllands største boligforeninger. I Aalborg og omegn har vi mere end 7.000 boliger, og vi huser alle typer af mennesker. Vores fire nøgleord er medbestemmelse, tryghed, service og dialog – det er vi ca. 120 ansatte til at sørge for. Medbestemmelsen sker via beboerdemokrati, så hver enkelt afdeling har deres egen bestyrelse, der sikrer medindflydelse på budgetter, husorden, fællesrum og aktiviteter i nærområdet.

Vi bygger gode og trygge hjem for alle og vores personale gør alt for, at folk skal føle sig trygge og godt behandlet, der hvor de bor. Vores mere end 70 ejendomsfunktionærer løser store og små opgaver hver dag for vores 12 – 15.000 beboere. Derfor er dialogen mellem medarbejdere og beboere rigtig vigtig.

Vi tror på CSR, fordi…
Som boligforening arbejder vi først og fremmest med mennesker. Uanset hvad vi gør, vil det altid være med fokus på mennesket først. Vi vil være en del af et bæredygtigt samfund, hvor vi leverer et tydeligt bidrag til den grønne omstilling. Derudover vægter vi mangfoldighed og socialt ansvar meget højt. Vi huser mange typer mennesker med vidt forskellig baggrund – uanset om det gælder uddannelse, beskæftigelse, etnisk oprindelse eller social status.

Vi engagerer os i lokalområdet, og vi samarbejder med de lokale aktører. Både foreninger, offentlige institutioner og virksomheder. Vores erfaring er, at bydele bliver stærkere, når folk samarbejder, og når man vægter mangfoldigheden højt.

Vi er med i Cool East, fordi …
Himmerland Boligforening har mange boliger i bydelen. Vi har altid støttet op om kulturelle og sportslige indslag, og derfor er Cool East et oplagt valg. Som en del af Cool East bidrager vi til flere aktiviteter og mere fællesskab i det østlige Aalborg – det er med til at binde en mangfoldig bydel endnu tættere sammen og at skabe succeshistorier.

Det østlige Aalborg er inde i en fantastisk udvikling med massiv byfornyelse. Nye boliger, renoveringer, forbedret infrastruktur, nyt supersygehus og meget andet. Lige nu er 9220 et markant vækstområde, og med så mange boliger i området ønsker vi naturligvis at støtte mest mulig op om det.

Kontaktinfo
Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22, 9000 Aalborg
Tlf. 96 31 52 00
info@abhim.dk
www.abhim.dk


Kort om Buus Anlægsgartner A/S
Buus er en moderne anlægsgartnervirksomhed med rødder i Aalborg, der går mere end 75 år tilbage. I dag har Buus afdelinger i både Aalborg og Aarhus og er den største anlægsgartnervirksomhed med eksklusivt fokus på Jylland.

Vi skaber drømmehaver for private, unikke uderum for erhverv og boligforeninger, vedligeholder også parker og grønne anlæg for regionens kommuner, Slots- & Kulturstyrelsen, universiteter, institutioner, samt de største forsyningsselskaber, virksomheder og private. Vintertjeneste med glatførebekæmpelse og snerydning håndterer vi også for samme kundegruppe. Og med en fremsynet og forpligtende personale- og miljøpolitik, opgraderet affaldshåndtering og fokus på elektrificering og ressourcebesparelse i alle indkøbsfaser, er vi allerede langt med den grønne omstilling.

Vi tror på CSR, fordi…
Ingen mand er en ø, og ingen virksomhed eksisterer i et vakuum. Som en moderne virksomhed med 150 ansatte er vi bevidste om, at vi har en stor påvirkning af vores omgivelser og mener, at det er en misforståelse, at virksomheder kun er sat i verden for at tjene penge. Hos Buus arbejder vi derfor aktivt for at skabe landets bedste arbejdsplads og gladeste medarbejdere, som hver dag tager ud for at skabe bæredygtige anlæg, grønnere byer, mere biodiversitet, flere muligheder for de lokale unge og for at nedbringe vores CO2-aftryk.

Vi arbejder naturligvis også aktivt med CSR, fordi vi selv har en klar interesse i at skabe den bedst mulige arbejdsplads med masser af karrieremuligheder, afvekslende arbejdsdage og høj arbejdsglæde. Det er nemlig den bedste måde at sikre, at de dygtigste fagfolk og lærlinge bliver tiltrukket, og at de aldrig kunne drømme om at forlade os igen

Vi er med i Cool East, fordi …
Hos Buus er vores engagement i forhold til bæredygtighed og lokalt samfundsansvar uhørt i branchen.

Vi har fast samarbejde med Jobcenter Aalborg og hjælper udsatte folk i arbejdsprøvning. Vi er en del af Aalborg Alliancen, som arbejder målrettet for at sikre kvalificeret arbejdskraft og nedbringe ledigheden i Aalborg Kommune. Vi hjælper utilpassede unge med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet i ”Brobygning til arbejdsmarkedet via AAB”

Altså er det helt oplagt for os at være en del af Cool East og både støtte det lokale foreningsliv og ikke mindst gøre en positiv forskel for børn og unge i lokalområdet omkring Aalborg Øst.

For det er bare sådan, vi gør hos Buus:
Vi løfter vores hjemstavn.

Kontaktinfo
Buus A/S
Landholmvej 3, 9280 Storvorde
Tlf. 98 31 52 50
buus@buus-ag.dk
www.buus-ag.dk


Kort om Forstas A/S
Forstas tilbyder sine kompetencer inden for drift, pleje og vedligehold, renovering og nyanlæg, renhold samt vintertjeneste. Produkter og ydelser leveres til private, offentlige og halvoffentlige virksomheder og institutioner. Virksomheden er landsdækkende – og har stærke løsninger/erfaringer i organisationen, som hurtigt implementeres der hvor behovet opstår. Forstas måde at organisere sig på, bygger på stor grad af frihed og medbestemmelse hos den enkelte. Herved kan Forstas handle agilt – når krav, behov og forventninger ændres og nye muligheder opstår.

Vi tror på CSR, fordi …
Social ansvarlighed er noget vi opnår i fællesskab. Hos Forstas starter det med ansvarlig strategi og ledelse. Ledelsen går foran og sætter rammerne for både – klima, miljø, biodiversitet og bæredygtighed samt arbejdsmiljø, menneskelighed og meget mere. Sammen med kunder og medarbejdere arbejder vi målrettet med strategierne.

Vi bør eller burde, er ikke en del af vores tankegang eller den måde vi driver Forstas på. Vi gør noget ved tingene, er proaktive, udvikler og giver os selv gode muligheder for at, skabe mere værdi alle.

Vi er med i Cool East, fordi…
Vi bevidst vælger at bringe glæde, engagement og taknemmelighed i spil i hverdagen. Vi anerkender vores egne, og andres, styrker og vigtigheden i at fejre succeser – store som små. Vi ser på muligheder frem for begrænsninger og tør gå nye veje. Vi støtter hinanden og ser det som en styrke at bede om hjælp, når der er behov for det.

Vi vægter menneskelighed højt. Vi udviser forståelse, respekt og venlighed – og skaber nære og tillidsfulde relationer, som danner grundlag for tryghed og stabilitet i hverdagen.

Kontaktinfo
Forstas A/S
Langerak 18A, 9220 Aalborg Øst
www.forstas.dk


Kort om Aalborg Zoo
Aalborg Zoo er en bynær park, der ligger centralt placeret ikke langt fra Aalborgs centrum. Vores park er hjem for cirka 2300 dyr fordelt på 125 eksotiske arter, og hos os er to dage aldrig ens! Som det eneste sted i Danmark har du her mulighed for at se den afrikanske elefant, den asiatiske løve og Borneo-orangutanger.
Aalborg Zoos mission er at gøre en aktiv indsats for bevarelse af truede dyrearter og deres levesteder. Vores arbejde med naturbevaring foregår som formidling, forskning, avlsarbejde og støtte til naturbevaringsprojekter rundt om i verden.
Aalborg Zoo støtter aktivt projekter og organisationer i ind- og udland, der arbejder for naturbevaring fra bekæmpelse af krybskytteri i Sydafrika til bevarelse af den truede kirkeugle i Jylland. Via indsamlinger blandt Aalborg Zoos gæster og ved direkte donationer fra Aalborg Zoo, gør vi en forskel, der hvor det virkelig brænder på for verdens truede dyrearter.
Hos os går fornøjelse og formidling hånd i hånd. Et besøg i parken er en lærerig oplevelse for store som små, og du har altid mulighed for at opleve Aalborg Zoo – vi holder åbent året rundt.

Vi tror på CSR, fordi …
Vi har i Aalborg Zoo selvsagt fokus på, at vores dyr har det godt, og arbejder kontinuerligt med bevaring af truede dyrearter, naturbevarelse og bæredygtighed. Vi ønsker at være en del af et bæredygtigt samfund, hvor vi yder vores i arbejdet for grøn omstilling. Vi har som alle andre virksomheder et socialt ansvar, som vi tager meget alvorligt. Vi går ind for mangfoldighed, og opfordrer til dette ved at være et fælles oplevelsessted for alle typer af mennesker uanset beskæftigelse, uddannelse eller social status. Vi støtter op omkring fællesskaber og foreninger, der bidrager til, at vores by forstærkes.

Vi er med i Cool East, fordi…
… vi har lyst til og interesse i, at støtte lokale foreninger der gør en forskel! Som en større nordjysk virksomhed er vi bevidste om det sociale ansvar, der hører med, og vi er derfor utroligt glade og stolte af at kunne støtte op Cool Easts mange gode formål og bidrage til den positive udvikling i bydelen Aalborg Øst. De værdier Cool East repræsenterer, kan vi i høj grad identificere os med, hvorfor vi ved denne sponsoraftale føler, at vi får lige så meget tilbage, som vi giver. En bonus er, at vi samtidig støtter de lokale ishockeystjerner, Aalborg Pirates.

Kontaktinfo
Aalborg Zoo
Tlf: 9631 2929
info@aalborgzoo.dk
www.aalborgzoo.dk


Kort om Arctic Import
Arctic Import er en familieejet koncern. Arctic Import har udviklet sig til at være en af de stærke-ste private koncerner i Grønland med et bredt sortiment indenfor kolonialvarer til detailhandel, hotel- og catering, restauranter, bygge- og anlægsbranchen, sundhedsvæsenet samt dagligvarer og udvalgsvarer til offentlige og private virksomheder. Vi har gennem årene styrket vores kompetencer og services, og er i dag samarbejdspartner og distributør til hele Nordatlanten.

Vi driver endvidere kantinen “Arctic Kantineservice”, som er placeret på Langerak ved Aalborg Havn.

Vi tror på CSR, fordi …
Arctic Import er A-medlem i CSR Greenland siden 2010. Vi investerer massivt i grund- og videreuddannelse af særligt unge medarbejdere og arbejder tæt sammen med uddannelsessteder i både Grønland og Danmark. På den måde udvikler vi både vores virksomhed, den enkelte medarbejder og – sidst men ikke mindst – det nordatlantiske samfund.

Vi har et særligt fokus på vores ansvar overfor vores nordatlantiske samarbejdspartnere samt det nordatlantiske samfund i bred forstand. Det er et klart mål for Arctic Import at være en aktiv medspiller og bidragsyder. Vi er stolte over vores engagement i både Grønland og på Færøerne, og arbejder konkret med 3 af de 17 verdensmål. De 3 mål støtter i særlig grad op om vores forretningsstrategi.

MÅL 4 – KVALITETSUDDANNELSE Arctic Import har et stort fokus på at videreuddanne samt ansætte lokal arbejdskraft. Vi uddanner elever i Nuuk, Tórshavn og Aalborg, og har stor succes med at fastholde uddannede medarbej- dere, og videreudvikle dem i deres karriere hos os. Vi samarbejder med Handelsskolen i Nuuk samt Universitetet i Aalborg.

MÅL 12 – ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION Hos Arctic Import tror vi på, at fremtiden bygger på bæredygtige løsninger og socialt ansvar. Begge parametre er vigtige forudsætninger for vækst, men også for de samfund, som vi er en del af. Det ansvar påtager vi os gerne.

Vi samarbejder med en række leverandører, der har fokus på miljøvenlige løsninger og stiller høje krav, når vi udvælger produkter til vores sortiment. På den måde sikrer vi, at vi altid har bæredygtige varer på hylderne. Vi vil være med til at fremme bæredygtig indkøbspraksis og sikre relevant information og viden om bæredygtige produkter og forbrugsartikler. Vi vil gøre det nemt for vores kunder at tage et bæredygtigt valg.

MÅL 17 – PARTNERSKAB FOR HANDLING Vi arbejder aktivt med vores samfundsansvar, og tager det alvorligt. I Arctic Import vil vi være med til at understøtte udviklingen i samfundet og lokalt i befolkningen, ved at engagere os, bidrage til sociale aktiviteter og støtte op om børn og unge. Det er vigtigt for os at vise engagement og involvere os gennem sponsorater og donationer til forskellige projekter og aktiviteter.

Vi er med i Cool East, fordi…
Det er helt oplagt for os at være en del af Cool East og både støtte det lokale foreningsliv og ikke mindst gøre en positiv forskel for børn og unge i lokalområdet omkring Aalborg Øst. Vi vil til enhver tid være med til at udvikle nærområdet og være en aktiv del af det omkringliggende samfund, hvor vi kan være med til at gøre en forskel.

Kontaktinfo
Arctic Import
Tlf: 9632 1900
info@arcticimport.dk
www.arcticimport.dk


Kort om Arctic Import
Arctic Import er en familieejet koncern. Arctic Import har udviklet sig til at være en af de stærke-ste private koncerner i Grønland med et bredt sortiment indenfor kolonialvarer til detailhandel, hotel- og catering, restauranter, bygge- og anlægsbranchen, sundhedsvæsenet samt dagligvarer og udvalgsvarer til offentlige og private virksomheder. Vi har gennem årene styrket vores kompetencer og services, og er i dag samarbejdspartner og distributør til hele Nordatlanten.

Vi driver endvidere kantinen “Arctic Kantineservice”, som er placeret på Langerak ved Aalborg Havn.

Vi tror på CSR, fordi …
Arctic Import er A-medlem i CSR Greenland siden 2010. Vi investerer massivt i grund- og videreuddannelse af særligt unge medarbejdere og arbejder tæt sammen med uddannelsessteder i både Grønland og Danmark. På den måde udvikler vi både vores virksomhed, den enkelte medarbejder og – sidst men ikke mindst – det nordatlantiske samfund.

Vi har et særligt fokus på vores ansvar overfor vores nordatlantiske samarbejdspartnere samt det nordatlantiske samfund i bred forstand. Det er et klart mål for Arctic Import at være en aktiv medspiller og bidragsyder. Vi er stolte over vores engagement i både Grønland og på Færøerne, og arbejder konkret med 3 af de 17 verdensmål. De 3 mål støtter i særlig grad op om vores forretningsstrategi.

MÅL 4 – KVALITETSUDDANNELSE Arctic Import har et stort fokus på at videreuddanne samt ansætte lokal arbejdskraft. Vi uddanner elever i Nuuk, Tórshavn og Aalborg, og har stor succes med at fastholde uddannede medarbej- dere, og videreudvikle dem i deres karriere hos os. Vi samarbejder med Handelsskolen i Nuuk samt Universitetet i Aalborg.

MÅL 12 – ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION Hos Arctic Import tror vi på, at fremtiden bygger på bæredygtige løsninger og socialt ansvar. Begge parametre er vigtige forudsætninger for vækst, men også for de samfund, som vi er en del af. Det ansvar påtager vi os gerne.

Vi samarbejder med en række leverandører, der har fokus på miljøvenlige løsninger og stiller høje krav, når vi udvælger produkter til vores sortiment. På den måde sikrer vi, at vi altid har bæredygtige varer på hylderne. Vi vil være med til at fremme bæredygtig indkøbspraksis og sikre relevant information og viden om bæredygtige produkter og forbrugsartikler. Vi vil gøre det nemt for vores kunder at tage et bæredygtigt valg.

MÅL 17 – PARTNERSKAB FOR HANDLING Vi arbejder aktivt med vores samfundsansvar, og tager det alvorligt. I Arctic Import vil vi være med til at understøtte udviklingen i samfundet og lokalt i befolkningen, ved at engagere os, bidrage til sociale aktiviteter og støtte op om børn og unge. Det er vigtigt for os at vise engagement og involvere os gennem sponsorater og donationer til forskellige projekter og aktiviteter.

Vi er med i Cool East, fordi…
Det er helt oplagt for os at være en del af Cool East og både støtte det lokale foreningsliv og ikke mindst gøre en positiv forskel for børn og unge i lokalområdet omkring Aalborg Øst. Vi vil til enhver tid være med til at udvikle nærområdet og være en aktiv del af det omkringliggende samfund, hvor vi kan være med til at gøre en forskel.

Kontaktinfo
Arctic Import
Tlf: 9632 1900
info@arcticimport.dk
www.arcticimport.dk


Kort om Nykredit
.

Vi tror på CSR, fordi …
.

Vi er med i Cool East, fordi…
.

Kontaktinfo
Nykredit
Tlf: 7010 9000
www.nykredit.dk

%d bloggers like this: